Skip to main content

Erasmus+

EU programme for education, training, youth and sport
Doorzoek de gids

Leermobiliteit op het gebied van jeugdzaken

In dit gedeelte van de programmagids worden de acties van kernactie 1 op het gebied van jeugdzaken voorgesteld. Deze acties bieden niet-formele en informele leermogelijkheden voor jongeren en jeugdwerkers.

Dankzij niet-formeel en informeel leren kunnen jongeren niet alleen essentiële competenties verwerven die bijdragen tot hun persoonlijke en sociaalpedagogische ontwikkeling, maar ook actiever participeren in de samenleving en hun vooruitzichten op een baan verbeteren.

Door deel te nemen aan leermobiliteitsactiviteiten, ontwikkelen jeugdwerkers vaardigheden die van belang zijn voor hun beroepsontwikkeling, maken ze zich nieuwe organisatorische praktijken eigen en verbeteren ze de kwaliteit van jeugdwerk in het algemeen.

Leeractiviteiten op het gebied van jeugdzaken beogen een wezenlijk positief effect te sorteren op jongeren en op de betrokken organisaties, de gemeenschappen waarin die activiteiten plaatsvinden, het gebied van jeugdzaken zelf alsook op de Europese economie en samenleving als geheel. De volgende acties worden ondersteund:

  • mobiliteit van jongeren - jongerenuitwisselingen;
  • mobiliteitsprojecten voor jeugdwerkers;
  • activiteiten op het gebied van jongerenparticipatie.
  • DiscoverEU inclusieactie.

Hoe toegang krijgen tot deze mogelijkheden?

Er zijn twee manieren om financiële steun aan te vragen:

  • standaardprojecten bieden aanvragende organisaties en informele groepen jongeren de mogelijkheid een of meer jeugdactiviteiten uit te voeren gedurende een periode van 3 tot 24 maanden. Standaardprojecten vormen de beste keuze voor organisaties die Erasmus+ voor het eerst uitproberen en voor organisaties die een eenmalig project en/of een beperkt aantal activiteiten willen organiseren.
  • geaccrediteerde projecten staan alleen open voor organisaties met een Erasmus-accreditatie op het gebied van jeugdzaken. Met dit bijzondere financieringsonderdeel kunnen geaccrediteerde organisaties regelmatig financiering ontvangen voor mobiliteitsactiviteiten die bijdragen aan de geleidelijke uitvoering van hun accreditatieplan.

Organisaties die regelmatig mobiliteitsactiviteiten willen organiseren, kunnen een Erasmus-accreditatie aanvragen. Lees het hoofdstuk over Erasmus-accreditatie op het gebied van jeugdzaken in deze gids voor meer informatie over accreditaties.

Daarnaast kunnen organisaties en informele groepen jongeren aan het programma deelnemen zonder een aanvraag in te dienen door zich als partner bij een project aan te sluiten.

Tagged in:  Youth