Skip to main content

Erasmus+

EU programme for education, training, youth and sport
Search the guide

Tanulási célú mobilitás az ifjúsági területen

A pályázati útmutató e része a KA1. pályázati kategória ifjúsági területhez kapcsolódó pályázattípusait ismerteti. Ezek a pályázattípusok nemformális és informális tanulási lehetőségeket biztosítanak a fiatalok és az ifjúságsegítők számára.

A nemformális és informális tanulás lehetővé teszi a fiatalok számára, hogy olyan nélkülözhetetlen készségeket szerezzenek meg, amelyek hozzájárulnak személyes és szociális fejlődésükhöz, és elősegítik aktív részvételüket a társadalomban, javítva ezáltal foglalkoztatási kilátásaikat.

Az ifjúságsegítők a tanulási célú mobilitási tevékenységben történő részvétellel fejleszthetik a szakmai fejlődésük szempontjából releváns készségeket, elősegíthetik az új szervezeti gyakorlatokat, és általában véve javíthatják az ifjúsági munka színvonalát.

Az ifjúsági szektort érintő tanulmányi tevékenységeknek jelentősen kedvező hatással kell lenniük a fiatalokra, az érintett szervezetekre/intézményekre, azokra a közösségekre, amelyeken belül a tevékenységeket megvalósítják, magára az ifjúsági területre, illetve az európai gazdasági és szociális szektor egészére. A következő pályázattípusok támogathatók:

  • Fiatalok mobilitása – Ifjúsági cserék
  • ifjúságsegítőknek szóló mobilitási projektek;
  • ifjúsági részvételi tevékenységek.
  • DiscoverEU – Esélyegyenlőségi pályázattípus

Hogyan lehet pályázni ezekre a lehetőségekre?

Támogatásra kétféleképpen lehet pályázni:

  • A standard projektek lehetőséget biztosítanak a pályázó szervezetek/intézmények és a fiatalok informális csoportjai számára, hogy három–huszonnégy hónap alatt egy vagy több ifjúsági tevékenységet hajtsanak végre. A standard projektek jelentik a legjobb választást az Erasmus+ programot először kipróbáló szervezetek/intézmények, illetve azok számára, akik csak egy alkalomra szóló projektet, vagy korlátozott számú tevékenységet kívánnak megszervezni.
  • Az akkreditált projektek kizárólag az ifjúsági területen Erasmus-akkreditációval rendelkező szervezetek/intézmények számára állnak nyitva. Ez a speciális finanszírozási forma lehetővé teszi az akkreditált szervezetek/intézmények számára, hogy rendszeres támogatásban részesüljenek olyan mobilitási tevékenységek megszervezéséhez, amelyek hozzájárulnak akkreditációs tervük fokozatos végrehajtásához.

Azok a szervezetek/intézmények, amelyek rendszeres mobilitási tevékenységeket kívánnak szervezni, Erasmus-akkreditációra pályázhatnak. Az akkreditációkról a pályázati útmutató Erasmus-akkreditáció az ifjúsági területen című részében olvashat bővebben.

Emellett a fiatalok szervezetei/intézményei és informális csoportjai anélkül csatlakozhatnak a programhoz, hogy egy projekthez csatlakozott partnerként pályázatot nyújtanának be.

Tagged in:  Youth