Skip to main content

Erasmus+

EU programme for education, training, youth and sport
Search the guide

Tyto internetové stránky ještě nereflektují obsah Příručky k programu Erasmus+ na rok 2024.

Úplnou příručku pro rok 2024 si však můžete ve formátu PDF a ve zvoleném jazyce stáhnout tak, že kliknete na záložku „Stáhnout“ v pravé části stránky.

Vzdělávací mobilita v oblasti mládeže

Tato část příručky k programu představuje aktivity v rámci klíčové akce 1 v oblasti mládeže. Tyto akce poskytují příležitosti k neformálnímu a informálnímu učení pro mladé lidi a pracovníky s mládeží.

Neformální a informální učení mladým lidem umožňuje osvojit si základní dovednosti, které přispívají k jejich osobnímu a sociálně pedagogickému rozvoji a podporují jejich aktivní zapojení do společnosti. Tím se jim zlepšují vyhlídky na uplatnění na trhu práce.

Prostřednictvím své účasti na aktivitách v oblasti vzdělávací mobility pracovníci s mládeží rozvíjejí dovednosti, které jsou významné pro jejich profesní rozvoj, podporují nové organizační postupy a obecně zvyšují kvalitu práce s mládeží.

Vzdělávací činnosti v oblasti mládeže mají mít významný pozitivní dopad na mladé lidi i na dotčené organizace, komunity, v nichž se tyto činnosti uskutečňují, na samotnou oblast mládeže a rovněž na evropská hospodářská a sociální odvětví. Jsou podporovány tyto aktivity:

  • mobilita mladých lidí – výměny mládeže,
  • projekty mobility pro pracovníky s mládeží,
  • aktivity participace mládeže,
  • DiscoverEU – akce pro začlenění.

Jak získat přístup k těmto příležitostem?

O financování lze požádat dvěma způsoby:

  • Standardní projekty poskytují žadatelským organizacím a neformálním skupinám mladých lidí příležitost realizovat jednu nebo více aktivit v oblasti mládeže během tří až dvaceti čtyř měsíců. Standardní projekty jsou nejlepší volbou pro organizace, které zkoušejí účast v programu Erasmus+ poprvé, nebo organizace, které chtějí uskutečnit jednorázový projekt a/nebo omezený počet aktivit.
  • Akreditované projekty jsou otevřeny pouze organizacím, které jsou držiteli akreditace Erasmus v oblasti mládeže. Tato zvláštní složka financování umožňuje akreditovaným organizacím pravidelně získávat finanční prostředky na mobility, které přispívají k postupnému provádění jejich akreditačního plánu.

O akreditaci Erasmus mohou požádat organizace, které chtějí organizovat mobility pravidelně. Více informací o akreditacích uvádí kapitola této příručky věnovaná tématu akreditace Erasmus v oblasti mládeže.

Kromě toho se organizace a neformální skupiny mladých lidí mohou k programu připojit, aniž by předložily žádost, a to vstupem do projektu v postavení partnera.

Tagged in:  Youth