Skip to main content

Erasmus+

EU programme for education, training, youth and sport
Search the guide

Mobilumas mokymosi tikslais Jaunimo srityje

Šiame Programos vadovo skirsnyje nurodomi pagrindiniai veiksmai pagal 1 pagrindinį veiksmą jaunimo srityje. Šiais veiksmais jaunimui ir su jaunimu dirbantiems asmenims teikiama neformaliojo ir savaiminio mokymosi galimybių.

Neformalusis ir savaiminis mokymasis jaunuoliams suteikia galimybę įgyti esminių gebėjimų, kurie prisideda prie jų asmeninio, socialinio ir edukacinio tobulėjimo, skatina juos aktyviai dalyvauti visuomenės gyvenime ir taip pagerina jų įsidarbinimo perspektyvas.

Dalyvaudami mobilumo mokymosi tikslais veikloje, su jaunimu dirbantys asmenys ugdo profesiniam tobulėjimui svarbius įgūdžius, skatina naują organizacinę praktiką ir apskritai gerina darbo su jaunimu kokybę.

Manoma, kad mokymosi veikla jaunimo srityje daro labai teigiamą poveikį ne tik jaunimui, bet ir dalyvaujančiosioms organizacijoms, bendruomenėms, kuriose vykdoma ši veikla, pačiam jaunimo sektoriui ir Europos ekonominiams ir socialiniams sektoriams apskritai. Remiami šie veiksmai:

  • jaunimo mobilumas – jaunimo mainai;
  • su jaunimu dirbančių asmenų mobilumo projektai;
  • jaunimo dalyvavimo veikla;
  • „DiscoverEU“ įtraukties veiksmai.

Kaip naudotis šiomis galimybėmis?

Paraiškas dėl finansavimo galima teikti dviem būdais:

  • Standartiniais projektais paraiškas teikiančioms organizacijoms ir neformaliosioms jaunimo grupėms suteikiama galimybė įgyvendinti vienos ar kelių rūšių jaunimo veiklą per 3–24 mėnesių laikotarpį. Standartiniai projektai yra geriausias pasirinkimas organizacijoms, pirmą kartą išbandančioms programą „Erasmus+“, arba toms, kurios nori įgyvendinti vienkartinį projektą ir (arba) organizuoti ribotą veiklą.
  • Akredituotuose projektuose gali dalyvauti tik „Erasmus“ akreditaciją jaunimo srityje turinčios organizacijos. Ši speciali finansavimo schema leidžia akredituotoms organizacijoms reguliariai gauti finansavimą mobilumo veiklai, kuria prisidedama prie laipsniško jų akreditavimo plano įgyvendinimo.

Organizacijos, norinčios reguliariai organizuoti mobilumo veiklą, gali teikti paraišką dėl „Erasmus“ akreditacijos. Daugiau informacijos apie akreditacijas žr. šio vadovo skyrių apie „Erasmus“ akreditaciją jaunimo srityje.

Be to, organizacijos ir neformaliosios jaunimo grupės Programoje gali dalyvauti neteikdamos paraiškos, o prisijungdamos prie projekto kaip partnerės.

Tagged in:  Youth