Skip to main content

Erasmus+

EU programme for education, training, youth and sport
Search the guide

Tyto internetové stránky ještě nereflektují obsah Příručky k programu Erasmus+ na rok 2022. Úplnou příručku pro rok 2022 si však můžete ve formátu PDF a ve zvoleném jazyce stáhnout tak, že kliknete na záložku „Stáhnout“ v pravé části stránky.

Způsobilé země

Programu Erasmus+ se účastní členské státy EU. V souladu s článkem 16 nařízení o programu Erasmus+ jsou navíc k programu přidruženy tyto třetí země1 :

 • členové Evropského sdružení volného obchodu (ESVO), kteří jsou členy Evropského hospodářského prostoru (EHP): Norsko, Island, Lichtenštejnsko,
 • přistupující a kandidátské země a potenciální kandidáti: Republika Severní Makedonie, Turecká republika a Republika Srbsko.

Na členské státy EU a výše uvedené třetí země přidružené k programu se dále odkazuje jako na „programové země“.

V souladu s článkem 17 nařízení mohou být subjekty z jiných třetích zemí, které nejsou přidruženy k programu, způsobilé pro akce Erasmus+ v řádně odůvodněných případech a v zájmu Unie (dále jen „partnerské země“).

Programové země

Níže uvedené země se mohou plně účastnit všech akcí programu Erasmus+:

Členské státy Evropské unie (EU)2

Belgie, Bulharsko, Česká republika, Dánsko, Německo, Estonsko, Irsko, Řecko, Španělsko, Francie, Chorvatsko, Itálie, Kypr, Lotyšsko, Litva, Lucembursko, Maďarsko, Malta, Nizozemsko, Rakousko, Polsko, Portugalsko, Rumunsko, Slovinsko, Slovensko, Finsko, Švédsko

Programové země mimo EU3

 • Republika Severní Makedonie
 • Srbsko
 • Island
 • Lichtenštejnsko
 • Norsko
 • Turecko

Partnerské země

Níže uvedené země se mohou účastnit některých akcí programu v závislosti na splnění určitých kritérií nebo podmínek (další podrobnosti jsou uvedeny v části B této příručky). Grantové prostředky budou přiděleny organizacím na území těchto zemí, jak je uznáno mezinárodním právem. Žadatelé a účastníci musí respektovat veškerá nařízení platná pro vnější pomoc EU, stanovená Evropskou radou. Žádosti musí být v souladu s obecnými hodnotami EU, jako jsou respekt k lidské důstojnosti, svobodě, demokracii, rovnosti, právnímu státu a dodržování lidských práv, včetně práv příslušníků menšin, jak je stanoveno v článku 2 Smlouvy o Evropské unii.

Níže uvedené partnerské země jsou seskupeny podle finančních nástrojů vnější činnosti EU.

Západní Balkán (region 1)

Albánie, Bosna a Hercegovina, Kosovo4 , Černá Hora

Země Východního partnerství (region 2)

Arménie, Ázerbájdžán, Bělorusko, Gruzie, Moldavsko, Území Ukrajiny uznané mezinárodním právem

Země jižního Středomoří (Region 3)5

Alžírsko, Egypt, Izrael, Jordánsko, Libanon, Libye, Maroko, Palestina6 , Sýrie, Tunisko

Ruská federace (region 4)

Území Ruska uznané mezinárodním právem

Region 57

Andorra, Monako, San Marino, Vatikánský městský stát

Region 6 Asie8

Afghánistán, Bangladéš, Bhútán, Kambodža, Čína, Korejská lidově demokratická republika, Indie, Indonésie, Laos, Malajsie, Maledivy, Mongolsko, Myanmar/Barma, Nepál, Pákistán, Filipíny, Šrí Lanka, Thajsko a Vietnam

Region 7 Střední Asie9

Kazachstán, Kyrgyzstán, Tádžikistán, Turkmenistán, Uzbekistán

Region 8 Latinská Amerika10

Argentina, Bolívie, Brazílie, Ekvádor, Guatemala, Honduras, Kolumbie, Kostarika, Kuba, Mexiko, Nikaragua, Panama, Paraguay, Peru, Salvador, Venezuela

Region 911

Irán, Irák, Jemen

Region 1012

Jižní Afrika

Region 11 Země AKT

Angola, Antigua a Barbuda, Bahamy, Barbados, Belize, Benin, Botswana, Burkina Faso, Burundi, Kamerun, Kapverdy, Středoafrická republika, Čad, Komory, Republika Kongo, Demokratická republika Kongo, Cookovy ostrovy, Džibutsko, Dominika, Dominikánská republika, Rovníková Guinea, Eritrea, Etiopie, Fidži, Gabon, Gambie, Ghana, Grenada, Guinea, Guinea-Bissau, Guyana, Haiti, Republika Pobřeží slonoviny, Jamajka, Keňa, Kiribati, Lesotho, Libérie, Madagaskar, Malawi, Mali, Marshallovy ostrovy, Mauritánie, Mauricius, Federativní státy Mikronésie, Mosambik, Namibie, Nauru, Niger, Nigérie, Niue, Palau, Papua-Nová Guinea, Rwanda, Svatý Kryštof a Nevis, Svatá Lucie, Svatý Vincenc a Grenadiny, Samoa, Svatý Tomáš a Princův ostrov, Senegal, Seychely, Sierra Leone, Šalamounovy ostrovy, Somálsko, Jižní Súdán, Súdán, Surinam, Svazijsko, Demokratická republika Východní Timor, Tanzanie, Togo, Tonga, Trinidad a Tobago, Tuvalu, Uganda, Vanuatu, Zambie, Zimbabwe.

Region 12 Průmyslové země: Rady pro spolupráci v Zálivu13

Bahrajn, Kuvajt, Omán, Katar, Saúdská Arábie, Spojené arabské emiráty.

Region 13 Ostatní průmyslové země14

Austrálie, Brunej, Kanada, Chile, Hongkong, Japonsko, Korejská republika, Macao, Nový Zéland, Singapur, Tchaj-wan, Spojené státy americké, Uruguay.

Region 1415

Faerské ostrovy, Švýcarsko, Spojené království.

Bližší informace jsou uvedeny v podrobném popisu akcí programu v části B této Příručky.

Požadavky na víza a povolení k pobytu

Účastníci projektů Erasmus+ musí případně získat vízum pro zahraniční pobyt v programové nebo partnerské zemi, která činnost pořádá. Všechny zúčastněné organizace odpovídají společně za zajištění toho, aby byla potřebná povolení (krátkodobá nebo dlouhodobá víza či povolení k pobytu) k dispozici před zahájením plánované činnosti. Důrazně se doporučuje, aby žádosti o povolení byly příslušným orgánům podány s dostatečným předstihem, jelikož tento proces může trvat několik týdnů. Další pokyny a podporu v souvislosti s vízy, povolením k pobytu, sociálním zabezpečením atd. mohou poskytnout národní agentury a výkonná agentura. Obecné informace o vízech a povoleních k pobytu, a to pro krátkodobý i dlouhodobý pobyt, obsahuje portál EU o přistěhovalectví: https://ec.europa.eu/immigration/

 • 1 S výhradou podpisu dohod o přidružení mezi Evropskou unií a těmito zeměmi.
 • 2 Podle čl. 33 odst. 3 rozhodnutí Rady 2013/755/EU ze dne 25. listopadu 2013 o přidružení zámořských zemí a území k Evropské unii (http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2013:344:0001:0118:CS:PDF) Unie zajistí, aby byli jednotlivci a organizace ze zámořských zemí a území (ZZÚ) způsobilí k účasti v programu Erasmus+, s výhradou pravidel programu a režimů použitelných na členský stát, s nímž jsou tyto ZZÚ spojeny. To znamená, že jednotlivci a organizace ze ZZÚ se účastní programu v rámci statusu „programové země“, přičemž „programovou zemí“ je členský stát, s nímž jsou spojeni. Seznam ZZÚ je k dispozici na adrese: https://ec.europa.eu/international-partnerships/where-we-work/overseas-countries-and-territories_en
 • 3 S výhradou podpisu dohod o přidružení mezi Evropskou unií a těmito zeměmi.
 • 4 Tímto označením nejsou dotčeny postoje k otázce statusu a označení je v souladu s rezolucí Rady bezpečnosti OSN 1244 a se stanoviskem Mezinárodního soudního dvora k vyhlášení nezávislosti Kosova.
 • 5 Kritéria způsobilosti uvedená v oznámení Komise č. 2013/C-205/05 (Úř. věst. C 205, 19.7.2013, s. 9) se použijí pro všechny akce realizované na základě této příručky k programu, a to i pokud jde o třetí strany přijímající finanční podporu v případech, kdy daná akce zahrnuje finanční podporu třetím stranám ze strany příjemců grantu v souladu s článkem 204 finančního nařízení EU.
 • 6 Toto označení se nesmí vykládat jako uznání Státu Palestina a nejsou jím dotčeny individuální postoje členských států k této otázce.
 • 7 Země, na které se nevztahují nástroje pro vnější činnost.
 • 8 Klasifikace použitá v rámci nástroje pro sousedství a rozvojovou a mezinárodní spolupráci (NDICI) a navrhovaného nástroje předvstupní pomoci (NPP III).
 • 9 Viz výše.
 • 10 Viz výše.
 • 11 Viz výše.
 • 12 Viz výše.
 • 13 Klasifikace používaná v rámci nástroje partnerství.
 • 14 Klasifikace používaná v rámci nástroje partnerství.
 • 15 Země, na které se nevztahují nástroje pro vnější činnost.