Skip to main content

Erasmus+

EU programme for education, training, youth and sport
Search the guide

Způsobilé Země

Členské státy EU se plně účastní všech akcí programu Erasmus+. V souladu s článkem 19 nařízení o programu Erasmus+ jsou navíc k programu přidruženy tyto třetí země:

 • členové Evropského sdružení volného obchodu (ESVO), kteří jsou členy Evropského hospodářského prostoru (EHP): Norsko, Island, Lichtenštejnsko,
 • přistupující a kandidátské země a potenciální kandidáti: Republika Severní Makedonie, Turecká republika a Republika Srbsko.

Na členské státy EU a výše uvedené třetí země přidružené k programu se dále odkazuje jako na „členské státy a třetí země přidružené k programu“.

V souladu s článkem 20 nařízení mohou být právní subjekty ze třetích zemí nepřidružených k programu způsobilé pro akce Erasmus+ v řádně odůvodněných případech a v zájmu Unie (dále jen „třetí země nepřidružené k programu“).

Členské státy EU a třetí země přidružené k Programu

Níže uvedené země se mohou plně účastnit všech akcí programu Erasmus+:

Členské státy Evropské unie (EU) 1

Belgie , Bulharsko, Česko ,Dánsko ,Německo ,Estonsko ,Irsko, Řecko , Španělsko , Francie , Chorvatsko ,Itálie  ,Kypr , Lotyšsko , Litva , Lucembursko , Maďarsko , Malta , Nizozemsko , Rakousko , Polsko , Portugalsko , Rumunsko , Slovinsko , Slovensko , Finsko , Švédsko

Třetí země přidružené k programu 2

 • Severní Makedonie
 • Srbsko
 • Island
 • Lichtenštejnsko
 • Norsko
 • Turecko

Třetí země nepřidružené k programu

Níže uvedené země se mohou účastnit některých akcí programu v závislosti na splnění určitých kritérií nebo podmínek (přesný seznam způsobilých zemí pro každou konkrétní akci viz část B této příručky). Grantové prostředky budou přiděleny organizacím na území těchto zemí, jak je uznáno mezinárodním právem. Financování musí respektovat veškerá omezení platná pro vnější pomoc EU, uložená Evropskou radou. Žádosti musí být v souladu s obecnými hodnotami EU, kterými jsou úcta k lidské důstojnosti, svoboda, demokracie, rovnost, právní stát a dodržování lidských práv, včetně práv příslušníků menšin, jak je stanoveno v článku 2 Smlouvy o Evropské unii.

Níže uvedené třetí země nepřidružené k programu jsou nově seskupeny podle nástrojů vnější činnosti EU, jmenovitě Nástroje pro sousedství a rozvojovou a mezinárodní spolupráci – Globální Evropa (NDICI – Globální Evropa) 3   a Nástroje předvstupní pomoci (NPP III) 4 .

Západní Balkán (region 1)

Albánie, Bosna a Hercegovina, Černá Hora, Kosovo 5  

Východní sousedství (region 2)

Arménie, Ázerbájdžán, Bělorusko, Gruzie, Moldavsko, území Ukrajiny uznané mezinárodním právem

Země jižního Středomoří (region 3)

Alžírsko, Egypt, Izrael 6 , Jordánsko, Libanon, Libye, Maroko, Palestina 7 , Sýrie 8 , Tunisko

Ruská federace (region 4)

Území Ruska uznané mezinárodním právem

Region 5 Asie 9  

Bangladéš, Bhútán, Čína, Filipíny, Indie, Indonésie, Kambodža, Korejská lidově demokratická republika, Laos, Malajsie, Maledivy, Mongolsko, Myanmar/Barma, Nepál, Pákistán, Šrí Lanka, Thajsko a Vietnam

Země s vysokými příjmy: Brunej, Hongkong, Japonsko, Korejská republika, Macao, Singapur a Tchaj-wan

Region 6 Střední Asie 10  

Afghánistán, Kazachstán, Kyrgyzstán, Tádžikistán, Turkmenistán, Uzbekistán

Region 7 Blízký východ

Írán, Irák, Jemen

Země s vysokými příjmy: Bahrajn, Katar, Kuvajt, Omán, Saúdská Arábie, Spojené arabské emiráty

Region 8 Tichomoří 11  

Cookovy ostrovy, Fidži, Kiribati, Marshallovy ostrovy, Mikronésie, Nauru, Niue, Palau, Papua-Nová Guinea, Samoa, Šalamounovy ostrovy, Tonga, Tuvalu, Vanuatu, Východní Timor

Země s vysokými příjmy: Austrálie, Nový Zéland

Region 9 Subsaharská Afrika 12  13

Angola, Benin, Botswana, Burkina Faso, Burundi, Čad, Demokratická republika Kongo, Džibutsko, Eritrea, Etiopie, Gabon, Gambie, Ghana, Guinea, Guinea-Bissau, Jihoafrická republika, Jižní Súdán, Kamerun, Kapverdy, Keňa, Komory, Kongo, Lesotho, Libérie, Madagaskar, Malawi, Mali, Mauricius, Mauritánie, Mosambik, Namibie, Niger, Nigérie, Pobřeží slonoviny, Rovníková Guinea, Rwanda, Senegal, Seychely, Sierra Leone, Somálsko, Středoafrická republika, Súdán, Svatý Tomáš a Princův ostrov, Svazijsko, Tanzanie, Togo, Uganda, Zambie, Zimbabwe

Region 10 Latinská Amerika

Argentina, Bolívie, Brazílie, Chile, Ekvádor, Guatemala, Honduras, Kolumbie, Kostarika, Mexiko, Nikaragua, Panama, Paraguay, Peru, Salvador, Uruguay, Venezuela

Region 11 Karibik 14

Antigua a Barbuda, Bahamy, Barbados, Belize, Dominika, Dominikánská republika, Grenada, Guyana, Haiti, Jamajka, Kuba, Svatá Lucie, Svatý Kryštof a Nevis, Svatý Vincenc a Grenadiny, Surinam, Trinidad a Tobago

Region 12 USA a Kanada

Spojené státy americké, Kanada

Následující třetí země nepřidružené k programu nejsou zahrnuty do nástrojů vnější činnosti:

Region 13

Andorra, Monako, San Marino, Vatikánský městský stát

Region 14

Faerské ostrovy, Spojené království, Švýcarsko

Bližší informace jsou uvedeny v podrobném popisu akcí programu v části B této Příručky. 

Požadavky na víza a povolení k pobytu

Účastníci projektů Erasmus+ musí případně získat vízum pro zahraniční pobyt v členských státech a ve třetích zemích přidružených k programu nebo ve třetích zemích nepřidružených k programu, které aktivitu pořádají. Všechny zúčastněné organizace odpovídají společně za zajištění toho, aby byla potřebná povolení (krátkodobá nebo dlouhodobá víza či povolení k pobytu) k dispozici před zahájením plánované činnosti. Důrazně se doporučuje, aby žádosti o povolení byly příslušným orgánům podány s dostatečným předstihem, jelikož tento proces může trvat několik týdnů. Další pokyny a podporu v souvislosti s vízy, povolením k pobytu, sociálním zabezpečením atd. mohou poskytnout národní agentury a výkonná agentura. Obecné informace o vízech a povoleních k pobytu, a to pro krátkodobý i dlouhodobý pobyt, obsahuje portál EU o přistěhovalectví: https://ec.europa.eu/immigration/

 • 1 Podle čl. 33 odst. 2 rozhodnutí Rady (EU) 2021/1764 ze dne 5. října 2021 o přidružení zámořských zemí a území k Evropské unii včetně vztahů mezi Evropskou unií na jedné straně a Grónskem a Dánským královstvím na straně druhé (rozhodnutí o přidružení zámoří včetně Grónska) (EUR-Lex – 32021D1764 – CS – EUR-Lex (europa.eu)) Unie zajistí, aby byli jednotlivci a organizace ze zámořských zemí a území (ZZÚ) způsobilí k účasti v programu Erasmus+, s výhradou pravidel programu a režimů použitelných na členský stát, s nímž jsou tyto ZZÚ spojeny. To znamená, že jednotlivci a organizace ze ZZÚ se účastní programu v rámci statusu „členského státu nebo třetí země přidružené k programu“, přičemž „členským státem nebo třetí zemí přidruženou k programu“ je členský stát, s nímž jsou spojeni. Seznam ZZÚ je k dispozici na adrese: https://ec.europa.eu/international-partnerships/where-we-work/overseas-countries-and-territories_en
 • 2 S výhradou podpisu dohod o přidružení mezi Evropskou unií a těmito zeměmi.
 • 3 Úřední věstník L 209/2021 (europa.eu).
 • 4 https://eur-lex.europa.eu/legal-content/CS/TXT/?uri=CELEX:32021R1529
 • 5 Tímto označením nejsou dotčeny postoje k otázce statusu a označení je v souladu s rezolucí Rady bezpečnosti OSN 1244 a se stanoviskem Mezinárodního soudního dvora k vyhlášení nezávislosti Kosova.
 • 6 Kritéria způsobilosti uvedená v oznámení Komise č. 2013/C-205/05 (Úř. věst. C 205, 19.7.2013, s. 9) se použijí pro všechny akce realizované na základě této příručky k programu, a to i pokud jde o třetí strany přijímající finanční podporu v případech, kdy daná akce zahrnuje finanční podporu třetím stranám ze strany příjemců grantu v souladu s článkem 204 finančního nařízení EU.
 • 7 Toto označení se nesmí vykládat jako uznání Státu Palestina a nejsou jím dotčeny individuální postoje členských států k této otázce.
 • 8 V souladu se závěry Rady o Sýrii z dubna 2018 nejsou pro financování v rámci programu Erasmus+ způsobilé syrské veřejné podniky.
 • 9 Nejméně rozvinuté země mezi těmito zeměmi jsou uvedeny zde: DAC-List-of-ODA-Recipients-for-reporting-2022-23-flows.pdf (oecd.org)  
 • 10 Viz výše.
 • 11 Viz výše.
 • 12 Viz výše.
 • 13 Tyto třetí země nepřidružené k programu jsou klíčovými zeměmi v oblasti migrace: Burkina Faso, Burundi, Etiopie, Gambie, Guinea, Jihoafrická republika, Jižní Súdán, Mali, Mauritánie, Niger, Nigérie, Pobřeží slonoviny, Senegal, Súdán.
 • 14 Nejméně rozvinuté země mezi těmito zeměmi jsou uvedeny zde:  DAC-List-of-ODA-Recipients-for-reporting-2022-23-flows.pdf (oecd.org)