Skip to main content

Erasmus+

EU programme for education, training, youth and sport
Search the guide

Denne webside afspejler endnu ikke indholdet af Programguiden for Erasmus+ 2022. Men du kan downloade hele guiden som PDF på dit foretrukne sprog ved at klikke på ”Download” til højre på denne side.

Tilskudsberettigede lande

EU's medlemsstater deltager i Erasmus+-programmet. I henhold til artikel 16 i Erasmus+-forordningen er følgende tredjelande desuden associeret til programmet1 :

 • medlemmer af Den Europæiske Frihandelssammenslutning (EFTA), som er medlemmer af Det Europæiske Økonomiske Samarbejdsområde (EØS): Norge, Island og Liechtenstein
 • tiltrædende lande, kandidatlande og potentielle kandidatlande; Nordmakedonien, Tyrkiet og Serbien.

EU-medlemslandene og ovennævnte tredjelande, som er associeret til programmet, benævnes herefter "programlande".

I henhold til forordningens artikel 17 kan enheder fra andre tredjelande, som ikke er associeret til programmet, deltage i Erasmus+-aktioner, hvis der er tale om behørigt begrundede tilfælde, og det er i EU's interesse (herefter benævnt "partnerlande").

Programlande

Følgende lande kan deltage fuldt ud i alle aktioner i Erasmus+:

EU-medlemsstater2

Belgien, Bulgarien, Tjekkiet, Danmark, Tyskland, Estland, Irland, Grækenland, Spanien, Frankrig, Kroatien, Italien, Cypern, Letland, Litauen, Luxembourg, Ungarn, Malta, Nederlandene, Østrig, Polen, Portugal, Rumænien, Slovenien, Slovakiet, Finland, Sverige

Programlande uden for EU3

 • Republikken Nordmakedonien
 • Serbien
 • Island
 • Liechtenstein
 • Norge
 • Tyrkiet

Partnerlande

Følgende lande kan deltage i visse aktioner i programmet, hvis de opfylder specifikke kriterier eller betingelser (yderligere oplysninger findes i denne guides del B). Der vil blive ydet tilskud til organisationer i landene på deres territorium som anerkendt i henhold til folkeretten. Ansøgere og deltagere skal respektere eventuelle begrænsninger af EU's bistand til tredjelande, som måtte være fastlagt af Det Europæiske Råd. Ansøgninger skal følge EU's generelle værdier for menneskelig værdighed, frihed, demokrati, ligestilling, retssikkerhed og respekt for menneskerettigheder, inklusive rettigheder for personer der tilhører minoriteter, i henhold til artikel 2 i traktaten om Den Europæiske Union.

Partnerlandene nedenfor er grupperet i henhold til de finansielle instrumenter, der anvendes i forbindelse med EU's optræden udadtil.

Lande i det vestlige Balkan (region 1)

Albanien Bosnien-Hercegovina Kosovo4  Montenegro

Lande i Østpartnerskabet (region 2)

Armenien Aserbajdsjan Belarus Georgien Moldova Ukraines territorium som anerkendt i henhold til folkeretten

Lande i det sydlige Middelhavsområde (region 3)5

Algeriet Egypten Israel Jordan Libanon Libyen Marokko Palæstina6  Syrien Tunesien

Den Russiske Føderation (region 4)

Ruslands territorium som anerkendt i henhold til folkeretten

Region 57

Andorra, Monaco, San Marino og Vatikanstaten

Region 6 Asien8

Afghanistan, Bangladesh, Bhutan, Cambodja, Kina, Den Demokratiske Folkerepublik Korea, Indien, Indonesien, Laos, Malaysia, Maldiverne, Mongoliet, Myanmar, Nepal, Pakistan, Filippinerne, Sri Lanka, Thailand og Vietnam

Region 7 Centralasien9

Kasakhstan, Kirgisistan, Tadsjikistan, Turkmenistan og Usbekistan

Region 8 Latinamerika10

Argentina, Bolivia, Brasilien, Colombia, Costa Rica, Cuba, Ecuador, El Salvador, Guatemala, Honduras, Mexico, Nicaragua, Panama, Paraguay, Peru og Venezuela

Region 911

Iran, Irak og Yemen

Region 1012

Sydafrika

Region 11 AVS

Angola, Antigua og Barbuda, Bahamas, Barbados, Belize, Benin, Botswana, Burkina Faso, Burundi, Cameroun, Den Centralafrikanske Republik, Tchad, Comorerne, Congo (Brazzaville), Congo (Kinshasa), Cookøerne, Elfenbenskysten, Djibouti, Dominica, Den Dominikanske Republik, Eritrea, Etiopien, Fiji, Gabon, Gambia, Ghana, Grenada, Republikken Guinea, Guinea-Bissau, Ækvatorialguinea, Guyana, Haiti, Jamaica, Kap Verde, Kenya, Kiribati, Lesotho, Liberia, Madagaskar, Malawi, Mali, Marshalløerne, Mauretanien, Mauritius, Mikronesiens Forenede Stater, Mozambique, Namibia, Nauru, Niger, Nigeria, Niue, Palau, Papua New Guinea, Rwanda, Saint Kitts og Nevis, Saint Lucia, Saint Vincent og Grenadinerne, Salomonøerne, Samoa, São Tomé og Príncipe, Senegal, Seychellerne, Sierra Leone, Somalia, Sydsudan, Sudan, Surinam, Swaziland, Tanzania, Østtimor, Togo, Tonga, Trinidad og Tobago, Tuvalu, Uganda, Vanuatu, Zambia og Zimbabwe.

Region 12 Industrialiserede lande i Golfsamarbejdsrådet13

Bahrain, De Forenede Arabiske Emirater, Kuwait, Oman, Qatar og Saudi-Arabien.

Region 13 Andre industrialiserede lande14

Australien, Brunei, Canada, Chile, Hongkong, Japan, Republikken Korea, Macao, New Zealand, Singapore, Taiwan, USA og Uruguay.

Region 1415

Færøerne, Schweiz og Det Forenede Kongerige.

Yderligere oplysninger findes i den detaljerede beskrivelse af aktionerne i programmet i denne guides del B.

Betingelser vedrørende visum eller opholdstilladelse

Deltagere i projekter under Erasmus+ kan få brug for et visum for at opholde sig i udlandet i det program- eller partnerland, der er vært for aktiviteten. Det er alle deltagende organisationers ansvar at sikre, at de nødvendige tilladelser (visum til kortvarigt eller langvarigt ophold eller opholdstilladelse) er i orden, inden den planlagte aktivitet finder sted. Det anbefales på det kraftigste, at der indhentes tilladelser fra de kompetente myndigheder i god tid i forvejen, eftersom processen kan tage flere uger. Nationale agenturer og forvaltningsorganet kan give yderligere vejledning og støtte vedrørende visa, opholdstilladelser, social sikring osv. EU's indvandringsportal indeholder generelle oplysninger om visum og opholdstilladelser for både kortvarige og længerevarende ophold: https://ec.europa.eu/immigration/.

 • 1 Med forbehold af undertegnelsen af associeringsaftalerne mellem Den Europæiske Union og disse lande.
 • 2 I henhold til artikel 33, stk. 3, i Rådets afgørelse 2013/755/EU af 25. november 2013 om de oversøiske landes og territoriers associering med Den Europæiske Union (http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2013:344:0001:0118:DA:PDF) skal Unionen sørge for, at enkeltpersoner og organisationer fra oversøiske lande og territorier (OLT'er) kan deltage i Erasmus med forbehold for reglerne for programmet og de ordninger, der gælder for den medlemsstat, som disse OLT'er er forbundet med. Det betyder, at personer og organisationer fra OLT'erne deltager i programmet med status som "programland", hvor "programlandet" er det land, de er forbundet med. Listen over oversøiske lande og territorier kan findes på: https://ec.europa.eu/international-partnerships/where-we-work/overseas-countries-and-territories_en
 • 3 Med forbehold af undertegnelsen af associeringsaftalerne mellem Den Europæiske Union og disse lande.
 • 4 Denne betegnelse indebærer ingen stillingtagen til Kosovos status, og den er i overensstemmelse med UNSCR 1244/1999 og ICJ's udtalelse om Kosovos uafhængighedserklæring.
 • 5 Kriterierne for tilskudsberettigelse som formuleret i Kommissionens meddelelse 2013/C-205/05 (EUT C 205 af 19.7.2013, s. 9) finder anvendelse for alle aktioner, der gennemføres i medfør denne programguide, herunder med hensyn til tredjeparter, der modtager finansiel støtte i de tilfælde, hvor den pågældende aktion indebærer, at tilskudsmodtagerne yder finansiel støtte til tredjeparter i henhold til finansforordningens artikel 204.
 • 6 Denne betegnelse må ikke udlægges som en anerkendelse af en palæstinensisk stat og berører ikke de enkelte medlemsstaters holdninger til dette spørgsmål.
 • 7 Lande, der ikke er omfattet af instrumenterne for foranstaltninger udadtil.
 • 8 Klassifikation anvendt inden for rammerne af instrumentet for naboskab, udviklingssamarbejde og internationalt samarbejde (NDICI) og det foreslåede instrument til førtiltrædelsesbistand (IPA III).
 • 9 Som ovenfor.
 • 10 Som ovenfor.
 • 11 Som ovenfor.
 • 12 Som ovenfor.
 • 13 Klassifikation anvendt inden for rammerne af partnerskabsinstrumentet (PI).
 • 14 Klassifikation anvendt inden for rammerne af partnerskabsinstrumentet (PI).
 • 15 Lande, der ikke er omfattet af instrumenterne for foranstaltninger udadtil.