Skip to main content

Erasmus+

EU programme for education, training, youth and sport
Search the guide

See veebileht ei kajasta veel Erasmus+ 2022. aasta programmijuhendi sisu. Saate 2022. aasta täieliku programmijuhendi oma valitud keeles PDFina alla laadida selle lehekülje paremas servas asuvalt ribalt „Download“.

Rahastamiskõlblikud riigid

Programmis „Erasmus+“ osalevad ELi liikmesriigid. Kooskõlas programmi „Erasmus+“ käsitleva määruse artikliga 16 on programmiga lisaks liitunud järgmised kolmandad riigid[1]:

 • Euroopa Vabakaubanduse Assotsiatsiooni (EFTA) liikmed, kes on ühtlasi Euroopa Majanduspiirkonna (EMP) liikmed; Norra, Island, Liechtenstein;
 • ühinevad riigid, kandidaatriigid ja potentsiaalsed kandidaatriigid; Põhja-Makedoonia Vabariik, Türgi Vabariik ja Serbia Vabariik.

ELi liikmesriike ja neid programmiga liitunud kolmandaid riike nimetatakse edaspidi programmiriikideks.

Peale selle saavad kooskõlas määruse artikliga 17 programmi „Erasmus+“ meetmetes osaleda üksused teistest, programmiga liitumata kolmandatest riikidest, kui see on nõuetekohaselt põhjendatud ja liidu huvides (edaspidi nimetatud „partnerriigid“).

Programmiriigid

Programmi „Erasmus+“ meetmetes võivad täiel määral osaleda järgmised riigid.

Euroopa Liidu (EL) liikmesriigid[2]

Belgia

Bulgaaria

Tšehhi Vabariik

Taani

Saksamaa

Eesti

Iirimaa

Kreeka

Hispaania

Prantsusmaa

Horvaatia

Itaalia

Küpros

Läti

Leedu

Luksemburg

Ungari

Malta

Madalmaad

Austria

Poola

Portugal

Rumeenia

Sloveenia

Slovakkia

Soome

Rootsi

ELi mittekuuluvad programmiriigid[3]

Põhja-Makedoonia Vabariik

Serbia

Island

Liechtenstein

Norra

Türgi

Partnerriigid

Järgmised riigid võivad osaleda teatavates programmi meetmetes erikriteeriumide või -tingimuste alusel (lisateabe saamiseks tutvuge käesoleva juhendi B osaga). Rahalised vahendid eraldatakse riiklikele organisatsioonidele nende territooriumil (nagu seda on tunnustatud rahvusvahelises õiguses). Taotlejad ja osalejad peavad järgima kõiki piiranguid, mille Euroopa Ülemkogu on ELi välisabi suhtes kehtestanud. Taotlused peavad olema kooskõlas ELi üldiste väärtustega, nagu inimväärikuse austamine, vabadus, demokraatia, võrdsus, õigusriik ja inimõiguste, kaasa arvatud vähemuste hulka kuuluvate isikute õiguste austamine, nagu on ette nähtud Euroopa Liidu lepingu artiklis 2.

Alljärgnevad partnerriigid on rühmitatud ELi välistegevuse rahastamisvahendite järgi.

Lääne-Balkani riigid (1. piirkond)

Albaania, Bosnia ja Hertsegoviina, Kosovo,[4] Montenegro

Idapartnerlusriigid

(2. piirkond)

Armeenia, Aserbaidžaan, Valgevene, Gruusia, Moldova, Ukraina territoorium (nagu seda on tunnustatud rahvusvahelises õiguses)

Vahemere lõunapiirkonna riigid

(3. piirkond)[5]

Alžeeria, Egiptus, Iisrael, Jordaania, Liibanon, Liibüa, Maroko, Palestiina,[6] Süüria, Tuneesia

Venemaa Föderatsioon (4. piirkond)

Venemaa territoorium (nagu seda on tunnustatud rahvusvahelises õiguses)

5. piirkond[7]

Andorra, Monaco, San Marino, Vatikani linnriik

6. piirkond[8]

Aasia

Afganistan, Bangladesh, Bhutan, Filipiinid, Hiina, India, Indoneesia, Kambodža, Laos, Malaisia, Maldiivid, Mongoolia, Myanmar/Birma, Nepal, Pakistan, Põhja-Korea, Sri Lanka, Tai ja Vietnam

7. piirkond[9]

Kesk-Aasia

Kasahstan, Kõrgõzstan, Tadžikistan, Türkmenistan, Usbekistan

8. piirkond[10]

Ladina-Ameerika

Argentina, Boliivia, Brasiilia, Colombia, Costa Rica, Ecuador, El Salvador, Guatemala, Honduras, Kuuba, Mehhiko, Nicaragua, Panama, Paraguay, Peruu, Venezuela

9. piirkond[11]

Iraak, Iraan, Jeemen

10. piirkond[12]

Lõuna-Aafrika

11. piirkond

AKV riigid

Angola, Antigua ja Barbuda, Bahama, Barbados, Belize, Benin, Botswana, Burkina Faso, Burundi, Cabo Verde, Cooki saared, Côte d’Ivoire, Djibouti, Dominica, Dominikaani Vabariik, Ekvatoriaal-Guinea, Eritrea, Eswatini, Etioopia, Fidži, Gabon, Gambia, Ghana, Grenada, Guinea, Guinea-Bissau, Guyana, Haiti, Ida-Timor, Jamaica, Kamerun, Keenia, Kesk-Aafrika Vabariik, Kiribati, Komoorid, Kongo, Kongo Demokraatlik Vabariik, Lesotho, Libeeria, Lõuna-Sudaan, Madagaskar, Malawi, Mali, Marshalli Saared, Mauritaania, Mauritius, Mikroneesia, Mosambiik, Namiibia, Nauru, Nigeeria, Niger, Niue, Paapua Uus-Guinea, Palau, Rwanda, Saalomoni Saared, Saint Kitts ja Nevis, Saint Lucia, Saint Vincent, Sambia, Samoa, São Tomé ja Príncipe, Seišellid, Senegal, Sierra Leone, Somaalia, Sudaan, Suriname, Tansaania, Togo, Tonga, Trinidad ja Tobago, Tšaad, Tuvalu, Uganda, Vanuatu, Zimbabwe

12. piirkond[13]

Pärsia lahe koostöös osalevad tööstusriigid

Araabia Ühendemiraadid, Bahrein, Katar, Kuveit, Omaan, Saudi Araabia

13. piirkond[14]

Muud tööstusriigid

Ameerika Ühendriigid, Austraalia, Brunei, Hongkong, Jaapan, Kanada, Korea (Vabariik), Macau, Singapur, Taiwan, Tšiili, Uruguay, Uus-Meremaa

14. piirkond[15]

Fääri saared, Šveits, Ühendkuningriik

Lisateabe saamiseks tutvuge programmi meetmete üksikasjaliku kirjeldusega käesoleva juhendi B osas.

Viisade ja elamislubadega seotud nõuded

Programmi „Erasmus+“ projektides osalejatel võib meedet elluviivas programmi- või partnerriigis viibimiseks vaja olla viisat. Kõik osalevad organisatsioonid vastutavad selle eest, et vajalikud load (lühi- või pikaajalised viisad või elamisload) hangitakse enne kavandatud meetme algust. Tungivalt soovitatav on taotleda asjaomaseid lube pädevatelt asutustelt juba aegsasti, sest menetlus võib kesta mitu nädalat. Täiendavat nõu ja abi seoses viisade, elamislubade, sotsiaalkindlustuse ja muude küsimustega võib saada riiklikelt büroodelt ja rakendusametilt. Üldist teavet viisade ja elamislubade kohta nii lühi- kui ka pikaajalise viibimise korral leiab ELi sisserändeportaalist aadressil https://ec.europa.eu/immigration/.

 1. Eeldusel, et Euroopa Liit on nende riikidega sõlminud assotsiatsioonilepingud.

 2. Vastavalt nõukogu 25. novembril 2013 vastu võetud otsuse 2013/755/EL (ülemeremaade ja -territooriumide Euroopa Liiduga assotsieerimise kohta) (https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ET/TXT/PDF/?uri=CELEX:32013D0755&from=ET) artikli 33 lõikele 3 tagab liit, et ülemeremaadest ja -territooriumidelt pärit või sinna suunduvad üksikisikud ja organisatsioonid saavad programmis „Erasmus+“ osaleda vastavalt programmi eeskirjadele ja selles liikmesriigis kehtivale korrale, mille koosseisu nad kuuluvad. See tähendab, et ülemeremaade ja -territooriumide üksikisikud ning organisatsioonid osalevad programmis programmiriigina, kusjuures programmiriik on liikmesriik, millega nad on seotud. Ülemeremaade ja -territooriumide loetelu leiab aadressilt https://ec.europa.eu/international-partnerships/where-we-work/overseas-countries-and-territories_et.

 3. Eeldusel, et Euroopa Liit on nende riikidega sõlminud assotsiatsioonilepingud.

 4. Kõnealune nimetus ei piira seisukohti staatuse suhtes ning on kooskõlas ÜRO Julgeolekunõukogu resolutsiooniga 1244/1999 ja Rahvusvahelise Kohtu arvamusega Kosovo iseseisvusdeklaratsiooni kohta.

 5. Kõikide käesoleva programmijuhendi kohaselt elluviidavate meetmete suhtes kohaldatakse komisjoni teatises nr 2013/C-205/05 (ELT C 205, 19.7.2013, lk 9–11) sõnastatud rahastamiskõlblikkuse kriteeriume, sealhulgas kolmandate isikute suhtes, kes saavad rahalist toetust juhul, kui vastav meede eeldab toetusesaajate poolt kolmandatele isikutele antavat rahalist toetust kooskõlas ELi finantsmääruse artikliga 204.

 6. Sellist nimekasutust ei tuleks käsitada Palestiina riigi tunnustamisena ning see ei mõjuta selles küsimuses võetud liikmesriikide individuaalseid seisukohti.

 7. Välistegevuse rahastamisvahenditega hõlmamata riigid.

 8. Naabruspoliitika, arengu- ja rahvusvahelise koostöö rahastamisvahendi ning kavandatava ühinemiseelse abi rahastamisvahendi (IPA III) raamistikus kasutatav liigitus.

 9. Vt eelmine joonealune märkus.

 10. Vt eelmine joonealune märkus.

 11. Vt eelmine joonealune märkus.

 12. Vt eelmine joonealune märkus.

 13. Partnerlusinstrumendi raamistikus kasutatav rühmitamine.

 14. Partnerlusinstrumendi raamistikus kasutatav rühmitamine.

 15. Välistegevuse rahastamisvahenditega hõlmamata riigid.

.foot {font-size: 0.8em; margin-left: 2.5em; border-top: 1px solid black;} table, td, tr{border: 1px solid black; cellpadding="1"; cellspacing="1";} table{margin-bottom: 30px;}