Skip to main content

Erasmus+

EU programme for education, training, youth and sport
Search the guide

Inledning

Den här programhandledningen är till för alla som vill veta mer om vad programmet Erasmus+ handlar om. Detta dokument riktar sig främst till dem som vill bli:

  • deltagande organisationer, dvs. de organisationer, institutioner och organ som anordnar verksamhet som får bidrag ur programmet,
  • deltagare, dvs. de enskilda personer (studenter, praktikanter, lärlingar, elever, deltagare i vuxenutbildning, ungdomar, volontärer, eller lärare, ungdomsarbetare, yrkesverksamma inom allmän utbildning, ungdom och idrott osv.) som deltar i den verksamhet som drivs av de deltagande organisationerna.

Varje år lämnas tusentals ansökningar in av organisationer i hela Europa för att få ekonomiskt stöd från programmet Erasmus+. Därför använder kommissionen en öppen utvärderingsprocess för att ge bidrag till de bästa projekten.

  • I den här programhandledningen beskrivs alla regler och villkor för att få bidrag från programmet för de flesta insatser.
  • För några andra insatser, som endast nämns i den här programhandledningen, beskrivs reglerna och villkoren för att få bidrag i särskilda ansökningsomgångar som offentliggörs av eller för Europeiska kommissionen.

När du utformar din ansökan kan du också hämta inspiration och information från andra referensdokument. Några sådana dokument anges i bilaga IV till den här handledningen.