Skip to main content

Erasmus+

EU programme for education, training, youth and sport

This guide is a detailed technical description of the Erasmus+ programme. It is mainly intended for organisations applying for funding.

If you are looking for a quicker overview, please read how to take part.

Search the guide

Časť D – Slovník pojmov

Tento oddiel obsahuje vymedzenie kľúčových a často používaných pojmov súvisiacich s programom Erasmus+. Slovník pozostáva z oddielov usporiadaných v abecednom poradí, ktoré pokrývajú všeobecnú terminológiu a špecifické bloky s pojmami, ktoré sa týkajú len danej oblasti.

  • Bežné pojmy,
  • Vyššie vzdelanie,
  • Odborné vzdelávanie a príprava,
  • Vzdelávanie dospelých,
  • Mládež