Skip to main content

Erasmus+

EU programme for education, training, youth and sport
Search the guide

Táto webová stránka zatiaľ nereflektuje obsah Sprievodcu programom Erasmus+ na rok 2023.

Úplnú príručku na rok 2023 si však môžete stiahnuť vo formáte PDF a vo zvolenom jazyku tak, že kliknete na záložku „Stiahnuť“ na pravej strane tejto stránky.

Časť D – Slovník pojmov

Tento oddiel obsahuje vymedzenie kľúčových a často používaných pojmov súvisiacich s programom Erasmus+. Slovník pozostáva z oddielov usporiadaných v abecednom poradí, ktoré pokrývajú všeobecnú terminológiu a špecifické bloky s pojmami, ktoré sa týkajú len danej oblasti.