Skip to main content

Erasmus+

EU programme for education, training, youth and sport

Studenți și cadre universitare cu probleme de sănătate fizică sau mintală

Prin semnarea Cartei Universitare Erasmus, fiecare instituție de învățământ superior se angajează să asigure acces și oportunități egale participanților din toate categoriile. Astfel, studenții și angajații cu probleme de sănătate fizică sau mintală au dreptul la serviciile de sprijin pe care instituția gazdă le oferă propriilor studenți și angajați.

Cine este eligibil?

Pentru ca proiectele de mobilitate să le fie accesibile și persoanelor a căror condiție fizică, mintală sau de sănătate nu le permite să participe la programul Erasmus+ fără un sprijin financiar suplimentar, Erasmus+ acordă o atenție deosebită serviciilor de orientare, primire și asigurare a accesibilității fizice, serviciilor de asistență tehnică și pedagogică și, mai ales, finanțării costurilor suplimentare.

Printre ambasadorii studenților și ai personalului din învățământ selectați pentru a promova programul Erasmus+ se numără câteva persoane cu handicap. Iată ce spune Jessica, din Irlanda:

„M-am hotărât să merg. De obicei nu renunț ușor, așa că am vrut să mă ridic la înălțimea acestei provocări. Nu am permis ca handicapul meu să devină o piedică. Dimpotrivă, cred că m-a făcut și mai hotărâtă să reușesc să trăiesc o experiență Erasmus+ de neuitat.”

Despre ce tip de grant este vorba?

Erasmus+ derulează o componentă de sprijin pentru incluziune destinat persoanelor cu probleme fizice, mintale sau de sănătate în general, cărora le poate acorda fonduri suplimentare. Astfel, persoanele cu probleme de sănătate pot primi un grant mai mare, indiferent de tipul de mobilitate pentru care au fost selectate (studii, stagii sau predare). Fondurile suplimentare sunt menite să compenseze dificultățile specifice cu care se confruntă participanții respectivi (cum ar fi nevoi speciale de cazare, asistență pe durata călătoriei, asistență medicală, echipamente de sprijin, adaptarea materialelor didactice, cheltuielile legate de un eventual însoțitor). Grantul suplimentar se acordă în funcție de costurile reale.

Instituțiile de învățământ superior trebuie să descrie pe site-urile proprii modul în care studenții și personalul cu probleme de sănătate fizică sau mintală pot solicita un astfel de grant suplimentar.

Participanții respectivi pot beneficia și de fonduri provenind din alte surse de la nivel local, regional și/sau național.

Procedura de depunere a cererilor

Pentru a primi un grant de sprijin destinat incluziunii, participanții cu probleme fizice, mintale sau de sănătate în general ar trebui să precizeze, în pregătirea perioadei de mobilitate Erasmus+, nevoile pe care le au și costurile asociate acestora, cu ajutorul instituției de învățământ superior de trimitere.

Instituțiile de trimitere sunt abilitate să furnizeze informații despre procedura de solicitare a grantului suplimentar (termen-limită, de unde se poate obține formularul de cerere și unde poate fi depus etc.).

Apoi, instituția de învățământ superior de trimitere și/sau agenția națională analizează fiecare cerere și decide asupra sumei suplimentare pe care o poate primi solicitantul.

Unde se pot obține informații suplimentare?

În general, universitatea de trimitere ar trebui să se asigure că universitatea gazdă ia măsurile necesare pentru a vă satisface nevoile specifice, cu condiția ca dumneavoastră să fi semnalat problemele de sănătate fizică sau mintală de care suferiți.

Pentru a afla mai multe despre tipul de facilități disponibile la universitatea gazdă înainte de a pleca, puteți contacta direct persoana responsabilă pentru aceste aspecte din cadrul universității respective. Biroul de relații internaționale al universității dumneavoastră de origine ar trebui să fie în măsură să vă ajute.

Pentru a clarifica serviciile de sprijin pe care universitatea le poate oferi participanților, aceasta poate preciza dacă dispune de infrastructuri de primire a studenților și a personalului cu probleme de sănătate fizică sau mintală în cadrul acordurilor interinstituționale cu instituțiile partenere.

Informații utile pot fi găsite pe site-ul dedicat mobilității incluzive.

De asemenea, puteți solicita agenției naționale din țara dumneavoastră detalii cu privire la anumite aspecte punctuale care vă interesează atunci când vă pregătiți pentru perioada de mobilitate în străinătate.

Agenția Europeană pentru Educația Persoanelor cu Nevoi Speciale și Educația Incluzivă pune la dispoziție o listă de linkuri, puncte de contact și informații pentru țările UE/SEE care le pot fi de folos studenților cu nevoi educaționale speciale.