Skip to main content

Erasmus+

EU programme for education, training, youth and sport

Carta Universitară Erasmus

Despre Cartă

Carta Universitară Erasmus (ECHE) oferă cadrul general de calitate pentru activitățile de cooperare europeană și internațională pe care o instituție de învățământ superior le poate desfășura în cadrul programului Erasmus+.

Atribuirea unei ECHE este o condiție prealabilă pentru toate instituțiile de învățământ superior din țările participante la program care doresc să se implice în acțiuni de mobilitate a persoanelor în scop educațional și/sau de cooperare în materie de inovare și de bune practici în cadrul programului Erasmus+.

În cazul universităților din țările partenere, ECHE nu este necesară. Cadrul de calitate va fi stabilit prin acorduri interinstituționale între universități.

Cum se acordă ECHE?

În fiecare an, sunt organizate cereri de propuneri pentru atribuirea ECHE.

Puteți descărca cea mai recentă listă a instituțiilor de învățământ superior care dețin ECHE.

ECHE se acordă pentru întreaga durată a programului Erasmus+, până în 2027, cu o dată de valabilitate prelungită pentru proiectele care încep în ultimul an al programului și poate dura până la trei ani (de exemplu, până în 2030).

Ce conține ECHE?

Principiile ECHE au fost adaptate la noile aspecte prevăzute de program Erasmus+ (2021-2027), cum ar fi digitalizarea, incluziunea și sustenabilitatea.

Printre cele mai importante elemente introduse în noua cartă sunt angajamentul de a se adresa grupurilor subreprezentate în activitățile de mobilitate prin strategii de incluziune, de a asigura practici ecologice în organizarea activităților Erasmus+ și de a pune în aplicare digitalizarea prin intermediul Inițiativei privind legitimația europeană de student și a aplicației mobile Erasmus+, precum și dorința de a consolida angajamentul civic al studenților mobili.

În plus, instituțiile de învățământ superior sunt invitate să respecte cerințele recomandării Consiliului privind recunoașterea reciprocă automată, pentru a asigura recunoașterea automată deplină a perioadelor de studiu petrecute în străinătate într-o manieră cât mai suplă și fără ca studentul să fie nevoit să urmeze un curs suplimentar sau să mai dea vreun examen.

Noile principii ale ECHE au fost elaborate în consultare cu Grupul de lucru ECHE, care este alcătuit din reprezentanți ai agențiilor naționale Erasmus+, experți din învățământul superior și organizații studențești.

Dacă doriți să vă asigurați că instituția dumneavoastră respectă pe deplin carta ECHE, consultați orientările ECHE și ghidul de monitorizare ECHE.

Autoevaluarea

Cadrele de conducere ale instituțiilor de învățământ superior sau coordonatorii Erasmus+ pot utiliza instrumentul de autoevaluare ECHE pentru a îmbunătăți performanțele instituției lor. Autoevaluarea vă poate ajuta să înțelegeți în ce măsură instituția dumneavoastră pune în aplicare carta.

O nouă versiune a instrumentului este în curs de pregătire, fiind adaptată la noul program 2021-2027. Va fi disponibilă pe această pagină.

Related funding opportunities

Reference

ERASMUS-EDU-2022-ECHE-CERT-FP

Open
Deadline
22 Apr 2027

Erasmus Charter for Higher Education

(Multiple cut-off deadlines. To see the next deadline, please check the application form).