Skip to main content

Erasmus+

EU programme for education, training, youth and sport

This guide is a detailed technical description of the Erasmus+ programme. It is mainly intended for organisations applying for funding.

If you are looking for a quicker overview, please read how to take part.

Doorzoek de gids

Deel B – Informatie over de acties die in deze gids nader worden omschreven

Dit deel bevat voor alle in de Erasmus+-programmagids nader omschreven acties en activiteiten de volgende informatie:

 • een beschrijving van de doelstellingen en verwachte effecten;
 • een beschrijving van de ondersteunde activiteiten;
 • tabellen met de evaluatiecriteria voor projectvoorstellen;
 • nuttige aanvullende informatie die bijdraagt tot een beter begrip van het soort ondersteunde projecten;
 • een beschrijving van de financieringsregels.

Iedereen die een aanvraag wil indienen, wordt aangeraden eerst aandachtig het deel dat betrekking heeft op de te ondersteunen actie volledig te lezen, alsook de algemene informatie over de prioriteiten, doelstellingen en belangrijkste kenmerken van het programma.

Welke acties komen in deze gids aan de Orde?

De delen “kernactie 1”, “kernactie 2” en “kernactie 3” stellen de volgende acties voor:

Kernactie 1:

 • mobiliteitsprojecten voor lerenden en personeel in hoger onderwijs, beroepsonderwijs en -opleiding, schoolonderwijs, volwasseneneducatie en jeugdzaken;
 • activiteiten op het gebied van jongerenparticipatie.
 • DiscoverEU – inclusieactie;
 • mobiliteit van personeel op het gebied van sport;
 • Virtuele uitwisselingen op het gebied van hoger onderwijs en jeugdzaken.

Kernactie 2:

 • Partnerschappen voor samenwerking, met inbegrip van:
  • Samenwerkingspartnerschappen;
  • Kleinschalige partnerschappen.
 • Partnerschappen voor excellentie, met inbegrip van:
  • kenniscentra voor beroepsopleiding;
  • Erasmus Mundus-actie.
 • Partnerschappen voor innovatie:
  • Allianties voor innovatie;
  • Toekomstgerichte projecten.
 • Capaciteitsopbouw op het gebied van hoger onderwijs, beroepsonderwijs en -opleiding, jeugdzaken en sport.
 • Europese sportevenementen zonder winstoogmerk.

Kernactie 3:

 • Europese jongeren samen.

Jean Monnet-acties:

 • Jean Monnet-actie op het gebied van het hoger onderwijs;
 • Jean Monnet-actie op andere onderwijs- en opleidingsgebieden.

Daarnaast worden bepaalde programma-acties uitgevoerd via specifieke oproepen tot het indienen van voorstellen die direct worden beheerd door de Europese Commissie of door het Europees Uitvoerend Agentschap onderwijs en cultuur. Meer informatie is te vinden in het jaarlijkse Erasmus+-werkprogramma en op de websites van de Commissie en het Uitvoerend Agentschap.