Skip to main content

Erasmus+

EU programme for education, training, youth and sport

Jean Monnet-netwerken in het hoger onderwijs

Gewenst profiel

Looptijd: 3 jaar

Maximale subsidie: 1 200 000 euro per netwerk

Welke netwerken komen in aanmerking als Jean Monnet-netwerk in het hoger onderwijs?

Twee soorten grote thematische netwerken komen in aanmerking:

  1. Netwerken rond een specifiek intern beleidsthema van de EU, die uit minimaal twaalf instellingen voor hoger onderwijs uit ten minste zeven verschillende EU-lidstaten en niet-EU-landen die met het programma geassocieerd zijn, moeten bestaan.

  2. Netwerken rond kwesties van buitenlands beleid over één specifieke prioriteit, die uit minimaal twaalf instellingen voor hoger onderwijs moeten bestaan, waaronder ten minste zes deelnemers uit niet-EU-landen die niet met het programma geassocieerd zijn en die worden gefinancierd door instrumenten voor extern optreden van de EU. Er moeten ook relevante organisaties in ondersteunde landen deelnemen aan de netwerken rond kwesties van buitenlands beleid.

Wat wordt van de Jean Monnet-netwerk in het hoger onderwijs verwacht?

  • het verzamelen, delen en bespreken van: onderzoeksresultaten, lesinhoud, ervaringen, producten (studies, artikelen, enz.), onder partners

  • het opzetten van een instrument dat de partners in staat stelt hun academische werken te delen en collegiale toetsingen uit te voeren, waarbij ook opmerkingen worden geplaatst bij de ter beschikking gestelde documenten

  • het maken van een regelmatige selectie van de meest innovatieve en interessante resultaten, die aan de Commissie moeten worden meegedeeld

Het uiteindelijke doel van de thematische netwerken is om regelmatig feedback te geven (bv. een online nieuwsbrief) over de meest geavanceerde en innovatieve praktijken op dit gebied, en het debat te ondersteunen en er meerwaarde aan toe te voegen.

Aanvraagprocedure

Meer informatie over de aanvraagprocedure:

Application process

For more information about the application process, please visit

Related funding calls