Skip to main content

Erasmus+

EU programme for education, training, youth and sport

Jean Monnet-netwerken voor scholen en instellingen voor beroepsonderwijs en -opleiding

Gewenst profiel

Scholen en aanbieders van beroepsonderwijs en -opleiding in alle Erasmus+-programmalanden.

Een netwerk moet bestaan uit ten minste 5 organisaties uit ten minste 3 verschillende Erasmus+-programmalanden.

Individuele aanvragen komen niet in aanmerking.

Duur: 3 jaar

Maximale subsidie per netwerk: 300.000 euro (overeenkomend met maximaal 80% van de totale kosten)

Wat doet een Jean Monnet-netwerk voor scholen en instellingen voor beroepsonderwijs en -opleiding?

Uitwisseling van goede praktijken en gezamenlijk onderwijs tussen scholen en aanbieders van beroepsonderwijs en -opleiding in verschillende landen, om een gemeenschappelijke visie op leermethoden over EU-kwesties te bevorderen.

Dit onderdeel van de Jean Monnet-acties is opgezet ter ondersteuning van activiteiten die niet op nationaal niveau kunnen worden verwezenlijkt, of die een multinationale dimensie hebben.

Wat wordt van een Jean Monnet-netwerk verwacht?

Scholen/aanbieders van beroepsonderwijs en -opleiding moeten zelf bepalen rond welke thema's zij willen werken. Daarbij kan het gaan om:

  • nieuwe of innovatieve manieren om lessen over verschillende EU-kwesties aan te pakken, waaronder voorstellen voor nieuwe methoden en de ontwikkeling van tools ten behoeve van leerlingen
  • uitwisseling van goede praktijken en ervaringen op het gebied van het onderwijs over EU-kwesties, waaronder de aanpak van specifieke problemen

Leerkrachten kunnen mobiliteitservaringen van een paar dagen opdoen om samen met hun partners gezamenlijk onderwijs/gezamenlijke begeleiding te organiseren en aan te bieden.

Termijnen en aanvraagformulieren

Programmagids van Erasmus+

Stapsgewijze handleiding voor de aanvraagprocedure

Related funding calls