Skip to main content

Erasmus+

EU programme for education, training, youth and sport

Jean Monnet-initiatieven “Leren over de EU” voor scholen en aanbieders van beroepsonderwijs en -opleiding

Gewenst profiel

Scholen en aanbieders van beroepsonderwijs en -opleiding (ISCED 1 — 4) in alle Erasmus+-programmalanden. Individuele aanvragen komen niet in aanmerking.

Looptijd: 3 jaar

Een Jean Monnet-initiatief “Leren over de EU” moet gedurende drie opeenvolgende jaren met ten minste 40 uur per schooljaar worden uitgevoerd.

Maximale subsidie: 30 000 euro (overeenkomend met maximaal 80 % van de totale kosten).

Welke initiatieven komen in aanmerking als Jean Monnet-initiatief “Leren over de EU”?

Scholen en aanbieders van beroepsonderwijs en -opleiding geven in de klas les over een of meerdere specifieke onderwerpen in verband met de EU (bijvoorbeeld waarden, geschiedenis, hoe de EU werkt, culturele diversiteit). De activiteiten moeten tijdens het schooljaar worden uitgevoerd en kunnen projectweken, studiebezoeken en andere immersieve activiteiten omvatten.

Onderwijsaanbieders kunnen zelf of met de hulp van instellingen voor hoger onderwijs of andere relevante organisaties (ngo’s, verenigingen enz.) leerervaringen creëren.

Verwachte resultaten

Ten gevolge van een Jean Monnet-initiatief moeten scholen en aanbieders van beroepsonderwijs en -opleiding in staat zijn:

  • leerkrachten de middelen te bieden om met behulp van aantrekkelijke methoden les te geven over de EU en hun lerenden feiten en kennis over de EU bij te brengen

  • de leerresultaten over EU-aangelegenheden te verbeteren

  • de EU-geletterdheid te versterken

  • belangstelling voor de Europese Unie te wekken en de basis te leggen voor een betere participatie van leerlingen en studenten in het democratische proces en hen beter toe te rusten om actieve burgers te worden

Aanvraagprocedure

Meer informatie over de aanvraagprocedure:

Related funding opportunities

Reference

ERASMUS-JMO-2023-OFET-LEARNING-EU

Gesloten
Deadline
14 Feb 2023

Jean Monnet Actions in other fields of Education and Training: Learning EU Initiatives

(This deadline is subject to change. To be sure, please check the application form).
Reference

ERASMUS-JMO-2022-OFET-LEARNING-EU

Gesloten
Deadline
1 Mar 2022

Jean Monnet - Learning EU Initiatives

(This deadline is subject to change. To be sure, please check the application form).