Skip to main content

Erasmus+

EU programme for education, training, youth and sport

Jean Monnet-lerarenopleidingen

Gewenst profiel

  • Instellingen voor hoger onderwijs met een lerarenopleiding
  • Gespecialiseerde opleidingsinstituten voor leraren

In een Erasmus+-programmaland gevestigde instellingen moeten in het bezit zijn van een geldig Erasmus-handvest voor hoger onderwijs (ECHE).

Voor instellingen in partnerlanden is zo'n handvest geen vereiste.

Duur: 3 jaar

Maximale subsidie per lerarenopleiding: 300.000 euro (overeenkomend met maximaal 80% van de totale kosten)

Welke instellingen komen in aanmerking als Jean Monnet-lerarenopleiding?

Als Jean Monnet-lerarenopleiding komen in aanmerking instellingen voor hoger onderwijs met een lerarenopleiding en gespecialiseerde opleidingsinstituten voor leraren die scholen en instellingen voor beroepsonderwijs helpen met de planning, organisatie en levering van lesmateriaal over de Europese Unie binnen of buiten hun studieprogramma.

Een Jean Monnet-lerarenopleiding verhoogt binnen de door haar verzorgde lerarenopleiding het inzicht in de Europese Unie, zowel binnen het algemeen onderwijs als in de beroepsopleiding, en vergroot de kennis en vaardigheden op het gebied van onderwijs over EU-aangelegenheden. Leraren die worden opgeleid aan een Jean Monnet-lerarenopleiding worden erin getraind om EU-thema's in hun lessen te verwerken.

De Jean Monnet-lerarenopleiding kan zowel gericht zijn op de initiële lerarenopleiding als op permanente bijscholing van leerkrachten.

Wat wordt van een Jean Monnet-lerarenopleiding verwacht?

De Jean Monnet-lerarenopleiding moet gestructureerde opleidingsvoorstellen over EU-onderwerpen voor scholen en instellingen voor beroepsonderwijs aanbieden en specifieke individuele of groepscursussen (modulair, fysiek, gemengd of online) aanbieden aan leerkrachten met belangstelling voor EU-aangelegenheden.

Dit omvat de samenstelling van materiaal om:

  • materiaal en didactische methodes te leveren voor leerkrachten van elk niveau, met een uiteenlopende achtergrond en ervaring
  • scholen en beroepsopleidingen in staat te stellen om hun leerkrachten kennis over te EU bij te brengen

Bij alle activiteiten zal de Jean Monnet-lerarenopleiding de leerkrachten motiveren om EU-thema's in hun dagelijkse activiteiten te integreren.

Termijnen en aanvraagformulieren

Programmagids van Erasmus+

Stapsgewijze handleiding voor de aanvraagprocedure

Europees Uitvoerend Agentschap voor onderwijs en cultuur (EACEA)

Related funding calls

Other resources

Watch a recording of the April 2021 launch event for Jean Monnet Teacher Training. The streaming includes EACEA advice on how to apply for grants.

Go to the session

Questions and answers from the session