Skip to main content

Erasmus+

EU programme for education, training, youth and sport

Mogelijkheden voor organisaties

Organisaties kunnen in het kader van Erasmus+ meedoen aan allerlei opleidings- en netwerkactiviteiten, bijvoorbeeld om de beroepsvaardigheden van hun personeel aan te scherpen, capaciteit binnen de organisatie op te bouwen en partnerschappen met organisaties uit andere landen te sluiten om samen innovatie te stimuleren of goede praktijken uit te wisselen.

Bovendien kunnen ze studenten, docenten, stagiairs, leerlingen, vrijwilligers, jeugdwerkers en jongeren helpen om zich in het buitenland verder te ontwikkelen.

De voordelen voor de organisaties zelf? Meetellen op internationaal niveau, betere managementmethoden, toegang tot meer financieringsmogelijkheden en projecten, meer ervaring bij de voorbereiding, het beheer en de follow-up van projecten, en tal van aantrekkelijke mogelijkheden voor studenten en personeel bij de deelnemende organisaties.

Kernacties

Kernactie 1: Individuele leermobiliteit

De bedoeling van leermobiliteit is studenten, docenten en ander personeel, stagiairs, leerlingen, jongerenwerkers en jongeren te stimuleren in het buitenland te leren.

De betrokken organisaties moeten dit proces in goede banen leiden. Ze bereiken hiermee dat zij internationaal meer gaan meetellen, hun managementvaardigheden verbeteren, hun financieringsmogelijkheden verruimen, aan meer projecten kunnen deelnemen, projecten beter leren opzetten, beheren en volgen, aantrekkelijker worden voor studenten en medewerkers van andere organisaties, en de kans krijgen om innovatieve projecten op te zetten met deelnemers uit de hele wereld.

Kernactie 1: Individuele leermobiliteit

Kernactie 2: Samenwerking tussen organisaties en instellingen

De samenwerking tussen organisaties en instellingen zal naar verwachting leiden tot de ontwikkeling, overdracht en/of toepassing van innovatieve praktijken op organisatorisch, lokaal, regionaal, nationaal of Europees niveau.

Kernactie 2: Samenwerking tussen organisaties en instellingen

Kernactie 3: Steun voor beleidshervormingen

Doel is bij te dragen tot de algemene beleidsagenda van de EU, het kader voor samenwerking op het gebied van onderwijs en opleiding (ET 2020) en de EU-strategie voor jongeren.

De organisaties zullen tot beter onderwijs en betere opleidingen en jongerenvoorzieningen in Europa bijdragen en internationaal leren en de samenwerking tussen autoriteiten bevorderen. Ze zullen ook tot de ontwikkeling van empirisch onderbouwde beleidsvorming bijdragen en netwerken en hulpmiddelen voor de uitvoering van beleidsmaatregelen ondersteunen.

Ten slotte zullen de organisaties jongeren nauwer bij het democratische proces betrekken en in contact met politici brengen.

Kernactie 3: Steun voor beleidshervormingen

Jean Monnet

Mogelijkheden voor onderricht, onderzoek en debat over de EU en haar beleid.

Ontdek de Jean Monnet-acties

Sport

Doel is gezamenlijke activiteiten ter bevordering van sport en lichaamsbeweging te promoten, innovatieve activiteiten op het gebied van sport op te sporen en uit te voeren en non-profitevenementen te organiseren om het beoefenen van sport te stimuleren.

Ontdek sport