Skip to main content
Erasmus+ home page Erasmus+ home page

Erasmus+

EU programme for education, training, youth and sport

Organisaties

Overzicht

Organisaties kunnen aan Erasmus+ meedoen aan allerlei opleidings- en netwerkactiviteiten, bijvoorbeeld voor de verbetering van de professionele vaardigheden van hun personeel, capaciteitsopbouw binnen de organisatie, of partnerschappen met organisaties uit andere landen om samen innovatie te stimuleren of goede praktijken uit te wisselen.

Bovendien kunnen zij studenten, docenten, stagiairs, leerlingen, vrijwilligers, jeugdwerkers en jongeren helpen om zich in het buitenland verder te ontwikkelen.

De voordelen voor de organisaties zelf? Meetellen op internationaal niveau, betere managementmethoden, toegang tot extra financieringsmogelijkheden, meer ervaring met voorbereiding, beheer en follow-up van projecten, en ruimere mogelijkheden voor studenten en eigen personeel bij de overige deelnemende organisaties.

Afstandscalculator

Kernacties

Kernactie 1: Individuele leermobiliteit

Individuele leermobiliteit houdt in dat studenten, docenten, vrijwilligers, jeugdwerkers en jongeren individueel voor een opleiding naar het buitenland gaan. Organisaties kunnen studenten en medewerkers uit deelnemende landen ontvangen, of hun eigen mensen uitzenden, voor onderwijs, een opleiding, leertrajecten of vrijwilligerswerk.

Meer informatie

Kernactie 2: Innovatie en beproefde methoden

Kernactie 2 mikt op de ontwikkeling van de sectoren onderwijs, opleidingen en jongerenwerk via de volgende vijf activiteiten:

  1. Strategische partnerschappen ter ondersteuning van innovatie in de sector en gezamenlijke initiatieven voor meer samenwerking, intercollegiaal leren (peer learning) en de uitwisseling van ervaringen
  2. Kennisallianties ter bevordering van onderwijsinnovatie door samenwerking met en tussen bedrijfsleven, hoger onderwijs en andere organisaties. Ze moeten bijdragen tot vernieuwing van onderwijs en lesmethoden, aan ondernemerschap in het onderwijs, tot de modernisering van het hoger onderwijs in Europa
  3. Bedrijfstakspecifieke allianties moeten de vaardighedenkloof dichten en het onderwijs en de opleidingen beter afstemmen op de behoeften van de arbeidsmarkt Er liggen kansen voor de modernisering van het beroepsonderwijs en de beroepsopleiding, het uitwisselen van kennis en goede praktijken, het aanmoedigen van werken in het buitenland en de erkenning van kwalificaties.
  4. Capaciteitsopbouw in en rond het hoger onderwijs moet bijdragen aan de modernisering, toegankelijkheid en internationalisering van het hoger onderwijs in partnerlanden.
  5. Capaciteitsopbouw voor de jeugd moet tot meer arbeidskansen, niet-formele leermogelijkheden en vrijwilligerswerk voor jongeren leiden, en het niet-formele leren in partnerlanden promoten.

Meer informatie

Kernactie 3: Ondersteuning van beleidshervormingen

Deze kernactie is erop gericht de betrokkenheid van jongeren bij de politiek te bevorderen, met name door hen met beleidsmakers in debat te laten gaan. Verder moet de kennis op het gebied van onderwijs, opleiding en jeugdzaken worden verbeterd.

Meer informatie

„Jean Monnet“

Subsidie voor onderwijs, onderzoek en debat over de EU en haar beleid.

Meer informatie

Sport

Steun voor gezamenlijke activiteiten om sport en lichaamsbeweging te promoten, voor de ontwikkeling en uitvoering van innovatieve maatregelen op het gebied van sport, en voor de organisatie van non-profitevenementen om actieve sportbeoefening aan te moedigen.

Meer informatie

Key Action 2: Cooperation among organisations and institutions

The cooperation among organisations and institutions is expected to result in the development, transfer and/or implementation of innovative practices at organisational, local, regional, national or European levels.

Key Action 2: Cooperation among organisations and institutions

Key Action 3: Support for policy reform

Opportunities under this Key Action contribute to supporting the overall EU policy agenda, the Education and Training 2020 cooperation framework, and the Youth Strategy.

Organisations will contribute to improving the quality of education, training, and youth systems in Europe, as well as promoting transnational learning and cooperation between authorities. They will also contribute to developing the basis for evidence based policy-making, as well as supporting networks and tools for policy implementation.

Organisations will also contribute to improving the involvement of young people in democratic life and their engagement with politicians.

Key Action 3: Support for policy reform

Jean Monnet

Opportunities for teaching, research, and policy debate on the EU and its policies.

Explore Jean Monnet Actions

Sport

Designed to develop and implement joint activities to promote sport and physical activity, identify and implement innovative activities in the field of sport, and manage not-for-profit events to increase participation in sport.

Explore Sport