Skip to main content

Erasmus+

EU programme for education, training, youth and sport

Jean Monnet-expertisecentra

Profiel

  • Instellingen voor hoger onderwijs overal ter wereld. In een Erasmus+-programmaland gevestigde instellingen moeten in het bezit zijn van een geldig Erasmus-handvest voor hoger onderwijs (ECHE).
  • Individuele aanvragen komen niet in aanmerking.

Duur: 3 jaar

Maximale subsidie: €100,000 (maximaal 80% van de totale kosten van het onderwijsprogramma of de cursus)

Wat is een Jean Monnet-expertisecentrum en wat doet het?

Jean Monnet-expertisecentra worden voorgesteld en georganiseerd door een instelling voor hoger onderwijs. Hierbinnen kunnen verschillende faculteiten/afdelingen samenwerken, soms ook met andere organisaties die gespecialiseerd zijn in EU-studies.

Jean Monnet-expertisecentra zijn competentie- en kenniscentra met betrekking tot EU-onderwerpen. Zij verzamelen de expertise en competenties van deskundigen op hoog niveau om synergieën te ontwikkelen tussen de verschillende disciplines en middelen binnen Europese studies.

Zij spelen een belangrijke rol bij het bereiken van studenten uit faculteiten die zich normaal gesproken niet bezighouden met EU-aangelegenheden en van beleidsmakers, het maatschappelijk middenveld en het grote publiek. Binnen deze centra krigijen deskundigen ook de mogelijkheid gezamenlijke transnationale activiteiten op te zetten.

Wat wordt van een Jean Monnet-expertisecentrum verwacht?

Centra moeten:

  • de middelen van hun instelling in verband met studies naar de Europese Unie organiseren en coördineren
  • leiding geven aan het onderzoek naar bepaalde EU-thema's
  • de relevantste resultaten verzamelen, analyseren en publiceren

Zij kunnen de ontwikkeling van inhoud over EU-onderwerpen ondersteunen om daarmee de huidige curricula bij te werken en aan te vullen en ze kunnen het debat en de uitwisseling van ervaringen met de EU levend houden.

Het is de bedoeling dat zij de academische referentie voor EU-onderwerpen worden en contact zoeken met andere onderwijsniveaus en het grote publiek.

Deze outreach-activiteiten kunnen bestaan uit:

  • communicatie- en voorlichtingsevenementen op Europees en nationaal niveau
  • colleges, seminars of workshops met lokale, regionale of nationale beleidsmakers, maatschappelijke organisaties en scholen
  • deelname aan specifieke leeroefeningen op scholen en in het volwassenenonderwijs
  • netwerken met andere organisaties en personen die door de Jean Monnet-acties worden gesteund
  • hun activiteiten publiceren als open leermaterialen

Termijnen en aanvraagformulieren

Programmagids van Erasmus+

Stapsgewijze handleiding voor de aanvraagprocedure

Related funding calls