Skip to main content

Erasmus+

EU programme for education, training, youth and sport

Il-Bini tal-Kapaċità fl-azzjoni dwar l-Edukazzjoni Għolja (CBHE) jappoġġa proġetti ta’ kooperazzjoni internazzjonali bbażati fuq sħubijiet multilaterali bejn organizzazzjonijiet attivi fil-qasam tal-edukazzjoni għolja. L-attivitajiet u l-eżiti tal-proġetti tas-CBHE jridu jkunu mmirati sabiex ikunu ta’ benefiċċju għall-pajjiżi terzi eliġibbli mhux assoċjati mal-Programm, l-istituzzjonijiet u s-sistemi tal-edukazzjoni għolja tagħhom.

Kreditu

Sett ta’ eżiti tal-apprendiment ta’ individwu li jkunu ġew ivvalutati u li jistgħu jiġu akkumulati lejn kwalifika jew jistgħu jiġu ttrasferiti għal programmi ta’ apprendiment jew kwalifiki oħrajn.

Mobbiltà tal-kreditu

Perjodu limitat ta’ studju jew traineeship barra mill-pajjiż fil-qafas ta’ studji kontinwi f’istituzzjoni lokali - bl-iskop li jinkisbu l-krediti. Wara l-fażi ta’ mobbiltà, l-istudenti jirritornaw lejn l-istituzzjoni lokali tagħhom biex ilestu l-istudji tagħhom.

L-Azzjonijiet Jean Monnet fil-qasam tal-Edukazzjoni Għolja jappoġġaw it-tagħlim u r-riċerka fil-qasam tal-istudji tal-Unjoni Ewropea madwar id-dinja.

L-istudji tal-Unjoni Ewropea jirreferu għat-tagħlim, għall-apprendiment u għar-riċerka dwar l-Unjoni Ewropea, l-istorja, l-għanijiet, l-istrutturi, il-funzjonijiet u/jew il-politiki tagħha.

L-Alleanzi għall-Innovazzjoni għandhom l-għan li jsaħħu l-kapaċità tal-innovazzjoni tal-Ewropa billi jagħtu spinta lill-innovazzjoni permezz tal-kooperazzjoni u l-fluss tal-għarfien fost l-edukazzjoni għolja, l-edukazzjoni u t-taħriġ vokazzjonali (kemm inizjali kif ukoll kontinwi), u l-ambjent soċjoekonomiku usa’, inkluża r-riċerka.

Din l-azzjoni ta’ mobbiltà tal-edukazzjoni għolja tappoġġa l-mobbiltà fiżika u mħallta tal-istudenti tal-edukazzjoni għolja fi kwalunkwe qasam u ċiklu ta’ studju (ċiklu qasir, baċellerat, master u dottorat). L-istudenti jistgħu jew jistudjaw barra minn pajjiżhom f’istituzzjoni tal-edukazzjoni għolja sieħba jew iwettqu traineeship f’intrapriża, f’istitut tar-riċerka, f’laboratorju, f’organizzazzjoni jew fi kwalunkwe post tax-xogħol ieħor rilevanti barra minn pajjiżhom.

Subscribe to Higher education