Skip to main content

Erasmus+

EU programme for education, training, youth and sport

Kredit

Sett ta’ eżiti tal-apprendiment ta’ individwu li jkunu ġew ivvalutati u li jistgħu jiġu akkumulati lejn kwalifika jew jistgħu jiġu ttrasferiti għal programmi ta’ apprendiment jew kwalifiki oħra.

Mobbiltà tal-krediti

Perjodu limitat ta’ studju jew traineeship barra ’l pajjiż fil-qafas ta’ studji kontinwi f’istituzzjoni lokali - għall-fini li jinkisbu l-krediti. Wara l-fażi ta’ mobbiltà, l-istudenti jirritornaw lejn l-istituzzjoni lokali tagħhom biex ilestu l-istudji tagħhom.

L-Azzjonijiet Jean Monnet fil-qasam tal-Edukazzjoni Għolja jappoġġaw it-tagħlim u r-riċerka fil-qasam tal-istudji tal-Unjoni Ewropea madwar id-dinja.

Permezz ta’ studji tal-UE, qed infissru l-istudju tal-Ewropa fl-intier tagħha, b’enfasi partikolari fuq id-dimensjoni tal-UE, minn perspettiva interna iżda wkoll minn perspettiva globali.

L-ambitu tal-istudji tal-UE jista’ jvarja sakemm il-perspettiva tal-UE tiġi esplorata.

L-alleanzi għall-innovazzjoni għandhom l-għan li jsaħħu l-kapaċità tal-innovazzjoni tal-Ewropa billi jagħtu spinta lill-innovazzjoni permezz tal-kooperazzjoni u l-fluss tal-għarfien fost l-edukazzjoni għolja, l-edukazzjoni u t-taħriġ vokazzjonali (kemm inizjali kif ukoll kontinwi), u l-ambjent soċjoekonomiku usa’, inkluża r-riċerka.

Din l-azzjoni ta’ mobbiltà tal-edukazzjoni għolja tappoġġa l-mobbiltà fiżika u mħallta tal-istudenti tal-edukazzjoni għolja fi kwalunkwe qasam u ċiklu ta’ studju (livelli ta’ ċiklu qasir, baċellerat, master u dottorat). L-istudenti jistgħu jew jistudjaw barra minn pajjiżhom f’istituzzjoni ta’ edukazzjoni għolja sieħba jew iwettqu traineeship f’intrapriża, f’istitut ta’ riċerka, f’laboratorju, f’organizzazzjoni jew fi kwalunkwe post tax-xogħol ieħor rilevanti barra minn pajjiżhom.

Subscribe to Higher education