Skip to main content

Erasmus+

EU programme for education, training, youth and sport

Acțiunea de consolidare a capacităților în învățământul superior sprijină proiecte de cooperare internațională, bazate pe parteneriate multilaterale între organizațiile active în domeniul învățământului superior. Activitățile și rezultatele proiectelor de consolidare a capacităților în învățământul superior trebuie să fie orientate astfel încât să aducă beneficii țărilor terțe eligibile care nu sunt asociate la program, instituțiilor și sistemelor lor de învățământ superior.

Credit

Un set de rezultate ale învățării obținute de o persoană, care au fost evaluate și care pot fi acumulate în vederea dobândirii unei calificări sau pot fi transferate către alte programe de învățare sau calificări.

Mobilitatea creditelor

O perioadă limitată de studiu sau de stagiu în străinătate – în cadrul studiilor în curs de desfășurare la o instituție de trimitere – în vederea obținerii de credite. După etapa de mobilitate, studenții se întorc la instituția lor de trimitere pentru a-și finaliza studiile.

Acțiunea Jean Monnet în domeniul învățământului superior sprijină predarea și cercetarea în domeniul studiilor privind Uniunea Europeană la nivel mondial.

Studiile privind Uniunea Europeană se referă la predarea, învățarea și cercetarea cu privire la Uniunea Europeană și la istoria, scopurile, structurile, funcțiile și/sau politicile acesteia.

Alianțele pentru inovare își propun să consolideze capacitatea de inovare a Europei, prin stimularea inovării prin cooperare și flux de cunoștințe în domeniul învățământului superior, al educației și formării profesionale (atât inițiale, cât și continue) și în mediul socioeconomic mai larg, inclusiv în domeniul cercetării.

Această acțiune de mobilitate în învățământul superior sprijină mobilitatea fizică și mixtă a studenților din învățământul superior în orice domeniu și ciclu de studiu (nivelurile de ciclu scurt, licență, masterat și doctorat). Studenții pot studia în străinătate la o instituție parteneră de învățământ superior sau pot efectua un stagiu într-o întreprindere, într-un institut de cercetare, într-un laborator, într-o organizație sau în orice alt loc de muncă relevant din străinătate.

Subscribe to Higher education