Skip to main content

Erasmus+

EU programme for education, training, youth and sport

Al III-lea ciclu de studii universitare

Cel de-al treilea ciclu din Cadrul calificărilor pentru Spațiul european al învățământului superior, convenit de ministerele responsabile cu învățământul superior cu ocazia reuniunii acestora de la Bergen, din mai 2005, în cadrul Procesului Bologna. Descriptorul pentru al treilea ciclu din Cadrul calificărilor pentru Spațiul european al învățământului superior corespunde rezultatelor învățării pentru nivelul 8 din CEC.

Acțiunea Jean Monnet în domeniul învățământului superior sprijină predarea și cercetarea în domeniul studiilor privind Uniunea Europeană la nivel mondial.

Prin studiile privind UE, se înțelege studiul Europei în ansamblu, cu accent deosebit pe dimensiunea UE, dintr-o perspectivă internă, dar și dintr-o perspectivă globală.

Domeniul de aplicare al studiilor privind UE poate fi variat atât timp cât este explorată perspectiva UE.

Alianțele pentru inovare își propun să consolideze capacitatea de inovare a Europei, prin stimularea inovării prin cooperare și flux de cunoștințe în domeniul învățământului superior, al educației și formării profesionale (atât inițiale, cât și continue), și în mediul socioeconomic mai larg, inclusiv în domeniul cercetării.

 Această acțiune de mobilitate în învățământul superior sprijină mobilitatea fizică și mixtă a studenților din învățământul superior în toate domeniile și ciclurile de studiu (nivelurile de ciclu scurt, licență, masterat și doctorat). Studenții pot studia în străinătate la o instituție parteneră de învățământ superior sau pot efectua un stagiu într-o întreprindere, într-un institut de cercetare, într-un laborator, într-o organizație sau în orice alt loc de muncă relevant din străinătate.

Subscribe to Higher education