Skip to main content

Erasmus+

EU programme for education, training, youth and sport

Opintopiste 

Henkilön oppimistulokset, jotka on arvioitu ja joita voidaan kerätä tutkintoa varten tai siirtää toiseen opinto-ohjelmaan tai tutkintoon.

Opintopisteitä kerryttävä liikkuvuus

Kotikorkeakoulussa käynnissä olevien opintojen puitteissa opintopisteiden hankkimiseksi suoritettava rajallinen opiskelu- tai harjoittelujakso ulkomailla. Liikkuvuusjakson jälkeen opiskelijat palaavat kotikorkeakouluunsa suorittamaan opintonsa loppuun.

Jean Monnet -toiminnoilla korkeakoulutuksen alalla tuetaan Euroopan unionia koskevaa opetusta ja tutkimusta kaikkialla maailmassa.

Euroopan unionia koskevalla opetuksella ja tutkimuksella (Eurooppa-opinnoilla) tarkoitetaan Eurooppaa kokonaisuudessaan koskevaa opetusta ja tutkimusta sekä eurooppalaisesta että maailmanlaajuisesta näkökulmasta.

Eurooppa-opintojen laajuus voi vaihdella, kunhan niissä tarkastellaan EU-näkökulmaa.

Innovaatioyhteenliittymillä pyritään vahvistamaan Euroopan innovointikykyä tehostamalla innovointia yhteistyöllä ja tiedonkululla korkeakoulutuksen, ammatillisen perus- ja jatkokoulutuksen sekä laajemman sosioekonomisen toimintaympäristön, myös tutkimuksen, keskuudessa.

Tällä korkeakoulutuksen alan liikkuvuustoiminnolla tuetaan korkeakouluopiskelijoiden fyysistä ja monimuotoliikkuvuutta kaikilla opintoaloilla ja kaikkien opintotasojen osalta (niin kutsutut ”short cycle” -opinnot, kandidaatin-, maisterin- ja tohtorintutkinnon opinnot). Opiskelijat voivat joko opiskella ulkomailla kumppanikorkeakoulussa tai suorittaa harjoittelun jossain yrityksessä, tutkimuslaitoksessa, laboratoriossa, organisaatiossa tai muussa sopivassa työpaikassa ulkomailla.

Subscribe to Higher education