Skip to main content

Erasmus+

EU programme for education, training, youth and sport

Korkeakoulusektorin kapasiteetinvahvistamishankkeita koskeva toiminto tukee kansainvälisiä yhteistyöhankkeita, jotka perustuvat monenvälisiin kumppanuuksiin korkeakoulutuksen alalla toimivien organisaatioiden välillä. Korkeakoulusektorin kapasiteetinvahvistamishankkeiden toiminnan ja tulosten on hyödytettävä tukikelpoisia ohjelmaan assosioitumattomia kolmansia maita, niiden korkeakouluja ja korkeakoulutusjärjestelmiä.

Opintopiste

Henkilön oppimistulokset, jotka on arvioitu ja joita voidaan kerätä tutkintoa varten tai siirtää toiseen opinto-ohjelmaan tai tutkintoon.

Opintopisteitä kerryttävä liikkuvuus

Kotikorkeakoulussa käynnissä olevien opintojen puitteissa suoritettava, ajallisesti rajoitettu opiskelu- tai harjoittelujakso ulkomailla, jonka tarkoituksena on kerryttää opintopisteitä. Liikkuvuusjakson jälkeen opiskelijat palaavat kotikorkeakouluunsa suorittamaan opintonsa loppuun.

Korkeakoulusektorin Jean Monnet -toiminnoilla tuetaan EU-opintoja koskevaa opetusta ja tutkimusta kaikkialla maailmassa.

EU-opinnoilla tarkoitetaan Euroopan unionia, sen historiaa, tavoitteita, rakennetta, toimintaa ja/tai politiikkaa koskevaa opetusta, oppimista ja tutkimusta.

Innovaatioyhteenliittymillä pyritään vahvistamaan Euroopan innovointikykyä tehostamalla innovointia yhteistyöllä ja tiedonkululla korkeakoulutuksen, ammatillisen perus- ja jatkokoulutuksen sekä laajemman sosioekonomisen toimintaympäristön, myös tutkimuksen, keskuudessa.

Tämä korkeakoulutuksen alan liikkuvuustoiminto tukee korkeakouluopiskelijoiden fyysistä ja monimuotoliikkuvuutta kaikilla opintoaloilla ja kaikkien opintotasojen osalta (niin kutsutut ”short cycle” -opinnot, kandidaatin-, maisterin- ja tohtorintutkinnon opinnot). Opiskelijat voivat joko opiskella ulkomailla kumppanikorkeakoulussa tai suorittaa harjoittelun jossain yrityksessä, tutkimuslaitoksessa, laboratoriossa, organisaatiossa tai muussa sopivassa työpaikassa ulkomailla.

Subscribe to Higher education