Skip to main content

Erasmus+

EU programme for education, training, youth and sport

Merit

En række læringsresultater opnået af en person, som er blevet vurderet, og som kan akkumuleres til en kvalifikation eller overføres til andre uddannelsesprogrammer eller kvalifikationer.

Mobilitetsophold med meritoverførsel

En begrænset studie- eller praktikperiode i udlandet (inden for rammerne af et igangværende uddannelsesforløb på en hjeminstitution) med henblik på at optjene ECTS-point. Efter mobilitetsopholdet vender de studerende tilbage til deres hjeminstitution for at færdiggøre deres studier.

Jean Monnet-tiltagene vedrørende videregående uddannelse støtter undervisning og forskning inden for EU-studier verden over.

Ved EU-studier forstås studier af Europa i dets helhed med særlig vægt på EU-dimensionen fra et internt, men også globalt perspektiv.

Omfanget af EU-studier kan variere, så længere EU-vinklen undersøges.

EU-studier bør fremme aktivt europæisk medborgerskab og europæiske værdier og omhandle EU's rolle i en globaliseret verden, hvor kendskabet til EU udbredes, og hvor det fremtidige engagement og den mellemfolkelige dialog styrkes.

Innovationsalliancer har til formål at styrke Europas innovationskapacitet ved at sætte skub i innovation gennem samarbejde og udveksling af viden mellem videregående uddannelsesinstitutioner, erhvervsuddannelsesinstitutioner (grund- og efteruddannelse) og det bredere socioøkonomiske miljø, herunder forskning.

Under dette mobilitetstiltag på området for videregående uddannelse ydes der støtte til fysisk og blandet mobilitet for studerende på videregående uddannelser inden for alle studieretninger og -trin (korte uddannelser, bachelor, kandidat eller ph.d.). De studerende kan enten studere på en videregående uddannelsesinstitution (partnerinstitution) i udlandet eller gennemføre et praktikophold i en virksomhed, et forskningsinstitut, et laboratorium, en organisation eller en anden relevant arbejdsplads i udlandet.

Subscribe to Higher education