Skip to main content

Erasmus+

EU programme for education, training, youth and sport

Merit

En række læringsresultater opnået af en person, som er blevet vurderet, og som kan akkumuleres til en kvalifikation eller overføres til andre uddannelsesprogrammer eller kvalifikationer.

Jean Monnet-tiltagene vedrørende videregående uddannelse støtter undervisning og forskning inden for EU-studier verden over.

Ved EU-studier forstås studier af Europa i dets helhed med særlig vægt på EU-dimensionen fra et internt, men også globalt perspektiv.

Omfanget af EU-studier kan variere, så længere EU-vinklen undersøges.

Innovationsalliancer har til formål at styrke Europas innovationskapacitet ved at sætte skub i innovation gennem samarbejde og udveksling af viden mellem videregående uddannelsesinstitutioner, erhvervsuddannelsesinstitutioner (grund- og efteruddannelse) og det bredere socioøkonomiske miljø, herunder forskning.

Subscribe to Higher education