Skip to main content

Erasmus+

EU programme for education, training, youth and sport

Akciami Jean Monnet v sektore vysokoškolského vzdelávania sa podporuje výučba a výskum v oblasti štúdií o Európskej únii na celom svete.

Štúdie o Európskej únii znamenajú výučbu, učenie sa a výskum o Európskej únii, jej dejinách, cieľoch, štruktúrach, funkciách a/alebo o jej politikách.

Aliancie pre inovácie majú za cieľ posilniť inovačnú kapacitu Európy podporou inovácií na základe spolupráce a odovzdávania vedomostí medzi sektormi vysokoškolského vzdelávania, odborného vzdelávania a prípravy (počiatočného aj ďalšieho) a širším sociálno-ekonomickým prostredím vrátane výskumu.

Subscribe to Higher education