Skip to main content

Erasmus+

EU programme for education, training, youth and sport

Met de Jean Monnet-acties in het hoger onderwijs wordt over de hele wereld ondersteuning geboden aan onderwijs en onderzoek op het gebied van EU-studies.

Met EU-studies wordt het bestuderen van Europa in zijn geheel bedoeld, met bijzondere aandacht voor de EU-dimensie, vanuit zowel een intern als een mondiaal perspectief.

Allianties voor innovatie zijn erop gericht het innovatievermogen van Europa te versterken door innovatie te stimuleren via samenwerking en kennisoverdracht tussen het hoger onderwijs, beroepsonderwijs en -opleiding (zowel initieel als postinitieel) en de bredere sociaaleconomische context, waaronder het onderzoek.

Subscribe to Higher education