Skip to main content

Erasmus+

EU programme for education, training, youth and sport

Studiepunt

Een reeks geëvalueerde leerresultaten die met het oog op een kwalificatie geaccumuleerd kunnen worden of naar andere leerprogramma’s of kwalificaties overgedragen kunnen worden.

Studiepuntenmobiliteit

Een beperkte studie- of stageperiode die in het buitenland wordt doorgebracht in het kader van een lopende studie aan een instelling in het thuisland met het doel studiepunten te verzamelen. Na de mobiliteitsfase keren de studenten terug naar de instelling in het thuisland om hun studie te voltooien.

Met de Jean Monnet-acties in het hoger onderwijs wordt over de hele wereld ondersteuning geboden aan onderwijs en onderzoek op het gebied van EU-studies.

Met EU-studies wordt het bestuderen van Europa in zijn geheel bedoeld, met bijzondere aandacht voor de EU-dimensie, vanuit zowel een intern als een mondiaal perspectief.

De omvang van EU-studies kan divers zijn, zolang de EU-invalshoek maar wordt verkend.

Allianties voor innovatie zijn erop gericht het innovatievermogen van Europa te versterken door innovatie te stimuleren via samenwerking en kennisoverdracht tussen het hoger onderwijs, beroepsonderwijs en -opleiding (zowel initieel als postinitieel) en de bredere sociaaleconomische context, waaronder het onderzoek.

Deze mobiliteitsactie voor hoger onderwijs ondersteunt de fysieke en gemengde mobiliteit van hogeronderwijsstudenten in elk studiegebied en in elke cyclus (korte cyclus, bachelor-, master- en doctoraatsniveau). Studenten kunnen in het buitenland studeren bij een partnerinstelling voor hoger onderwijs of een stage volgen in een onderneming, een onderzoeksinstelling, een laboratorium, een organisatie of een andere relevante werkplek in het buitenland.

Subscribe to Higher education