Skip to main content

Erasmus+

EU programme for education, training, youth and sport

Ukrep krepitve zmogljivosti na področju terciarnega izobraževanja podpira projekte mednarodnega sodelovanja, ki temeljijo na večstranskih partnerstvih med organizacijami, dejavnimi na področju terciarnega izobraževanja. Aktivnosti in rezultati projektov krepitve zmogljivosti na področju terciarnega izobraževanja morajo biti usmerjeni tako, da koristijo upravičenim tretjim državam, ki niso pridružene programu, njihovim terciarnim izobraževalnim institucijam in sistemom.

Kreditna točka

Sklop učnih izidov posameznika, ki so bili ocenjeni in ki se lahko zbirajo za pridobitev kvalifikacije ali prenos v drug učni program ali kvalifikacijo.

Kreditna mobilnost

Omejeno obdobje študija ali prakse v tujini v okviru tekočega študija na domači instituciji, namenjeno pridobivanju kreditnih točk. Po obdobju mobilnosti se študenti vrnejo na domačo institucijo, da dokončajo študij.

Mobilnost za pridobitev diplome

Obdobje študija v tujini s ciljem pridobiti diplomo ali potrdilo v državah gostiteljicah.

Ukrepi Jean Monnet na področju terciarnega izobraževanja podpirajo poučevanje in raziskovanje na področju študij Evropske unije po vsem svetu.

Študije Evropske unije se nanašajo na poučevanje, učenje in raziskave o Evropski uniji, njeni zgodovini, ciljih, strukturah, funkcijah in/ali njenih politikah.

Cilj koalicij za inovacije je okrepiti inovacijsko zmogljivost Evrope s spodbujanjem inovacij s sodelovanjem in pretokom znanja med področjem terciarnega izobraževanja, področjem poklicnega izobraževanja in usposabljanja (začetnega in nadaljnjega) ter širšim socialno-ekonomskim okoljem, vključno s področjem raziskav.

Ta ukrep na področju mobilnosti v terciarnem izobraževanju podpira fizično in kombinirano mobilnost študentov v terciarnem izobraževanju na vseh študijskih področjih in v vseh ciklih študija (kratki cikel, dodiplomski, magistrski in doktorski študij). Študenti lahko študirajo v tujini na partnerski terciarni izobraževalni instituciji ali opravijo prakso v podjetju, raziskovalnem inštitutu, laboratoriju, organizaciji ali na katerem koli drugem ustreznem delovnem mestu v tujini.

Subscribe to Higher education