Skip to main content

Erasmus+

EU programme for education, training, youth and sport

Kreditna točka

Sklop učnih izidov posameznika, ki so bili ocenjeni in ki se lahko zbirajo za pridobitev kvalifikacije ali prenos v drug učni program ali kvalifikacijo.

Kreditna mobilnost

Omejeno obdobje študija ali prakse v tujini v okviru tekočega študija na domači instituciji, namenjeno pridobivanju kreditnih točk. Po obdobju mobilnosti se študenti vrnejo na domačo institucijo, da dokončajo študij.

Mobilnost za pridobitev diplome

Obdobje študija v tujini s ciljem pridobiti diplomo ali potrdilo v državah gostiteljicah.

Ukrepi Jean Monnet na področju terciarnega izobraževanja podpirajo poučevanje in raziskovanje na področju študij Evropske unije po vsem svetu.

S študijami Evropske unije so mišljene študije Evrope kot celote, s posebnim poudarkom na razsežnosti EU z notranjega in tudi s svetovnega vidika.

Področje študij EU se lahko spreminja, dokler se proučuje vidik EU.

Cilj koalicij za inovacije je okrepiti inovacijsko zmogljivost Evrope s spodbujanjem inovacij s sodelovanjem in pretokom znanja med področjem terciarnega izobraževanja, področjem poklicnega izobraževanja in usposabljanja (začetnega in nadaljnjega) ter širšim socialno-ekonomskim okoljem, vključno s področjem raziskav.

Ta ukrep na področju mobilnosti v terciarnem izobraževanju podpira fizično in kombinirano mobilnost študentov v terciarnem izobraževanju na vseh študijskih področjih in v vseh ciklih študija (kratki cikel, dodiplomski, magistrski in doktorski študij). Študenti lahko študirajo v tujini na partnerski terciarni izobraževalni instituciji ali opravijo prakso v podjetju, raziskovalnem inštitutu, laboratoriju, organizaciji ali na katerem koli drugem ustreznem delovnem mestu v tujini.

Subscribe to Higher education