Skip to main content

Erasmus+

EU programme for education, training, youth and sport

Aktivnošću jačanje kapaciteta u visokom obrazovanju (CBHE) podupiru se projekti međunarodne suradnje koji se temelje na multilateralnim partnerstvima organizacija koje djeluju u području visokog obrazovanja. Aktivnosti i ishodi projekata CBHE-a moraju biti usmjereni tako da donose korist prihvatljivim trećim zemljama koje nisu pridružene programu, njihovim visokim učilištima i sustavima visokog obrazovanja.

Bod

Skup ishoda učenja pojedinca koji su ocijenjeni i mogu se prikupljati radi stjecanja kvalifikacije ili prenositi u druge programe učenja ili kvalifikacije.

Mobilnost u svrhu stjecanja bodova

Ograničeno razdoblje studiranja ili stručne prakse u inozemstvu – u okviru tekućih studija u matičnoj ustanovi – u svrhu stjecanja bodova. Nakon faze mobilnosti studenti se vraćaju u matičnu ustanovu kako bi završili studij.

Aktivnosti Jean Monnet u području visokog obrazovanja podupiru poučavanje i istraživanje u području studija o Europskoj uniji širom svijeta.

Studiji o Europskoj uniji odnose se na poučavanje, učenje i istraživanje u vezi s Europskom unijom, njezinom poviješću, ciljevima, strukturama, funkcijama i/ili njezinim politikama.

Cilj je savezâ za inovacije ojačati inovacijski kapacitet Europe poticanjem inovacija putem suradnje i protoka znanja u visokom obrazovanju, strukovnom obrazovanju i osposobljavanju (početnom i trajnom) i u širem socioekonomskom okruženju, uključujući istraživanje.

U okviru ove aktivnosti mobilnosti u području visokog obrazovanja podupiru se fizička i kombinirana mobilnost studenata u svim studijskim područjima i ciklusima (kratki stručni studij te preddiplomska, diplomska i doktorska razina). Studenti mogu studirati u inozemstvu na partnerskom visokom učilištu ili stažirati u poduzeću, znanstvenom institutu, laboratoriju, organizaciji ili drugom relevantnom mjestu rada u inozemstvu. Mogu i kombinirati razdoblje studiranja u inozemstvu sa stručnom praksom (stažiranjem), čime se dodatno poboljšavaju ishodi učenja i razvoj transverzalnih vještina.

Subscribe to Higher education