Skip to main content

Erasmus+

EU programme for education, training, youth and sport

Studiepoäng

En persons läranderesultat, vilka har bedömts och kan tillgodoräknas för en kvalifikation eller överföras till andra utbildningsprogram eller kvalifikationer.

Jean Monnet-insatserna inom högre utbildning stöder undervisning och forskning på området EU-studier i hela världen.

Med EU-studier avses undervisning, lärande och forskning om Europeiska unionen, dess historia, mål, strukturer, funktioner och/eller politik.

Innovationsallianser syftar till att stärka Europas innovationskapacitet genom att främja innovation via samarbete och kunskapsflöden inom högskoleutbildning, yrkesutbildning (både grundläggande och fortsatt) och i det bredare socioekonomiska sammanhanget, inbegripet forskning.

Subscribe to Higher education