Skip to main content

Erasmus+

EU programme for education, training, youth and sport

A „felsőoktatási kapacitásépítés” pályázattípus a felsőoktatás területén tevékenykedő szervezetek közötti többoldalú partnerségeken alapuló nemzetközi együttműködési projekteket támogatja.

Kredit

A hallgató értékelés tárgyát képező tanulási eredményei. A kreditek gyűjtése képesítés megszerzéséhez vezethet, illetve átvihető más tanulmányi programokba vagy képesítésekbe.

Kreditmobilitás

Meghatározott idejű külföldi tanulmányi vagy szakmai gyakorlati időszak – hazai intézménynél folytatott tanulmányok keretében – kreditgyűjtés céljából. A mobilitási időszakot követően a hallgatók visszatérnek a küldő szervezethez/intézménybe, hogy ott fejezzék be tanulmányaikat.

A felsőoktatás területén megvalósuló Jean Monnet akciók világszerte támogatják a tanítást és a kutatást az európai uniós tanulmányok terén.

Az uniós tanulmányok Európa egészének tanulmányozását jelentik, mind belső, mind globális szemszögből különös hangsúlyt fektetve az uniós dimenzióra.

Az uniós tanulmányok különböző témákat ölelhetnek fel, amennyiben az uniós nézőpontot járják körül.

Az innovációs szövetségek célja Európa innovációs kapacitásának megerősítése a felsőoktatási, szakképzési (mind szakmai alap-, mind szakmai továbbképzés) és a tágabb társadalmi-gazdasági környezet, többek között a kutatás területe közötti együttműködés és tudásáramlás fokozásából eredő innováció révén.

Ez a felsőoktatási mobilitási pályázattípus a felsőoktatás bármely tanulmányi területén és ciklusában (rövid ciklus, alapképzés, mester- és doktori szint) tanulók fizikai és vegyes mobilitását támogatja. A hallgatók vagy külföldön tanulhatnak egy felsőoktatási partnerintézményben, vagy szakmai gyakorlatot teljesíthetnek egy vállalkozásnál, kutatóintézetnél, laboratóriumban, szervezetnél/intézménynél vagy más releváns, külföldi munkahelyen.

Subscribe to Higher education