Skip to main content

Erasmus+

EU programme for education, training, youth and sport

A „felsőoktatási kapacitásépítés” pályázattípus a felsőoktatás területén tevékenykedő szervezetek/intézmények közötti többoldalú partnerségeken alapuló nemzetközi együttműködési projekteket támogatja. A felsőoktatási kapacitásépítési projektek tevékenységeinek és eredményeinek a programhoz nem társult, támogatható harmadik országok, felsőoktatási intézményeik és rendszereik javát kell szolgálniuk.

Kredit

A hallgató értékelés tárgyát képező tanulási eredményei. A kreditek gyűjtése képesítés megszerzéséhez vezethet, illetve átvihető más tanulmányi programokba vagy képesítésekbe.

Kreditmobilitás

Meghatározott idejű külföldi tanulmányi vagy szakmai gyakorlati időszak – hazai intézménynél folytatott tanulmányok keretében – kreditgyűjtés céljából. A mobilitási időszakot követően a hallgatók visszatérnek a küldő szervezethez/intézménybe, hogy ott fejezzék be tanulmányaikat.

A felsőoktatás területén megvalósuló Jean Monnet akciók világszerte támogatják a tanítást és a kutatást az európai uniós tanulmányok terén.

Az európai uniós tanulmányok az Európai Unióval, annak történetével, céljaival, struktúráival, funkcióival és/vagy szakpolitikáival kapcsolatos oktatásra, tanulásra és kutatásra utalnak.

Az innovációs szövetségek célja Európa innovációs kapacitásának megerősítése a felsőoktatási, szakképzési (mind szakmai alap-, mind szakmai továbbképzés) és a tágabb társadalmi-gazdasági környezet, többek között a kutatás területe közötti együttműködés és tudásáramlás fokozásából eredő innováció révén.

Ez a felsőoktatási mobilitási pályázattípus a bármely tanulmányi területen és ciklusban (rövid ciklusban, alapképzésben, mester- és doktori szinten tanuló) felsőoktatási hallgatók fizikai és vegyes mobilitását támogatja. A hallgatók vagy külföldön tanulhatnak egy felsőoktatási partnerintézményben, vagy szakmai gyakorlatot teljesíthetnek egy vállalkozásnál, kutatóintézetnél, laboratóriumban, szervezetnél/intézménynél vagy más releváns, külföldi munkahelyen.

Subscribe to Higher education