Skip to main content

Erasmus+

EU programme for education, training, youth and sport

Kõrghariduse valdkonna Jean Monnet’ meetmete eesmärk on toetada kogu maailmas Euroopa Liidu uuringutega seotud õpetamist ja teadustööd.

„Euroopa Liidu uuringud“ tähendab Euroopa Liitu, selle ajalugu, eesmärke, struktuure, funktsioone ja/või poliitikat käsitlevate teemade õpetamist ja õppimist ning asjakohast uurimistööd.

Innovatsiooniliitude eesmärk on tugevdada Euroopa innovatsioonisuutlikkust, edendades innovatsiooni koostöö ja teadmiste vahetamise kaudu kõrgkoolide ning kutsehariduse ja -õppe (nii esma- kui ka jätku-kutseõppe) asutuste vahel ja laiemas sotsiaal-majanduslikus keskkonnas; see hõlmab ka teadusuuringuid.

Subscribe to Higher education