Skip to main content

Erasmus+

EU programme for education, training, youth and sport
Search the guide

D Daļa. Terminu Glosārijs

Šajā sadaļā sniegtas ar programmu “Erasmus+” saistīto galveno jēdzienu un bieži lietoto terminu definīcijas. Glosārijs ir iedalīts sadaļās, kuru termini sarindoti alfabētiskā secībā. Ir sniegti vispārīgie termini un atsevišķi bloki ar jēdzieniem, kas attiecas tikai uz konkrēto jomu.