Skip to main content

Erasmus+

EU programme for education, training, youth and sport
Search the guide

Šī tīmekļvietne vēl neatspoguļo programmas “Erasmus+” 2022. gada vadlīnijas. Tomēr, noklikšķinot uz “Lejupielādēt” (“Download”) šīs lapas labajā pusē, varat lejuplādēt 2022. gada vadlīniju PDF versiju jūsu izvēlētajā valodā.

D Daļa. Terminu Glosārijs

Šajā sadaļā sniegtas ar programmu “Erasmus+” saistīto galveno jēdzienu un bieži lietoto terminu definīcijas. Glosārijs ir iedalīts sadaļās, kuru termini sarindoti alfabētiskā secībā. Ir sniegti vispārīgie termini un atsevišķi bloki ar jēdzieniem, kas attiecas tikai uz konkrēto jomu.

  • Vispārīgie termini
  • Augstākā izglītība
  • Profesionālā izglītība un apmācība
  • Pieaugušo izglītība
  • Jaunieši