Skip to main content

Erasmus+

EU programme for education, training, youth and sport

Programmas “Erasmus+” vadlīnijas

Svarīgākā informācija par “Erasmus+”.

Slide

Aktuālā versija

1. versija, 28.11.2023.

Par programmas vadlīnijām

Programmas “Erasmus+” vadlīnijās ir būtiska informācija par “Erasmus+”. Tās sniedz iesaistītajām organizācijām un iedzīvotājiem programmas atbalstīto iespēju pilnu sarakstu.

Tās ir neatņemama sastāvdaļa 2024. gada uzaicinājumā iesniegt priekšlikumus “Erasmus+”.

Mērķauditorija

Organizācijām un iestādēm, kuras vēlas pieteikties šajā konkursā, jāizpilda vadlīnijās izklāstītie dalības un finansējuma saņemšanas nosacījumi.

Dokumentā sniegta šāda informācija:

  • programmas prioritātes,
  • atbalstītās darbības,
  • dažādām darbībām pieejamais finansējums,
  • sīka informācija par dalību.

Jaunākā versija

Programmas vadlīnijas var lasīt internetā, kā arī lejupielādēt PDF formātā.

Internetā

Šis ir pieejams tīmekļa formāts ar meklēšanas funkciju.

Pārlūkot programmas vadlīnijas tiešsaistē

Download

Related documents

Pieejamās valodas

Programmas vadlīnijas šobrīd ir pieejamas 23 valodās.

Ja ir atšķirības starp dažādu valodu versijām, noteicošā ir versija angļu valodā.

Iepriekšējās versijas

Arhīvs

Lai aplūkotu programmas vadlīniju senākas versijas, dodieties uz arhīvu.

Kā pieteikties “Erasmus+” finansējumam

Vēlaties uzzināt, kā pieteikties uz programmas “Erasmus+” piedāvātajām iespējām?

Vairāk par pieteikšanās procesu

Organizāciju pieteikumi

Ieinteresētās organizācijas var pieteikties vai nu ar savas valsts aģentūras starpniecību, vai ar Eiropas Izglītības un kultūras izpildaģentūras starpniecību.

Privātpersonu pieteikumi

Ja vēlaties pieteikties kā privātpersona, sazinieties ar savu organizāciju, iestādi vai izglītības iestādi.