Skip to main content

Erasmus+

EU programme for education, training, youth and sport

This guide is a detailed technical description of the Erasmus+ programme. It is mainly intended for organisations applying for funding.

If you are looking for a quicker overview, please read how to take part.

Search the guide

B Dalis - Informacija apie šiame vadove aptariamus veiksmus

Šioje dalyje pateikiama informacijos apie visus veiksmus ir veiklą, kurie įtraukti į šį programos „Erasmus+“ vadovą, be kita ko:

 • jų tikslų ir numatomo poveikio aprašymas;
 • remiamos veiklos aprašymas;
 • lentelės, kuriose išdėstomi projektų pasiūlymų vertinimo kriterijai;
 • papildoma naudinga informacija, padedanti geriau suprasti, kokio pobūdžio projektai remiami;
 • finansavimo taisyklių aprašymas.

Pareiškėjams patariama prieš teikiant paraišką atidžiai perskaityti visą atitinkamą vadovo skirsnį apie veiksmą, pagal kurį norima teikti paraišką, taip pat bendrą informaciją apie Programos prioritetus, tikslus ir pagrindinius jos bruožus.

Kokie veiksmai aprašomi šiame vadove?

Vadovo skirsniuose „1 pagrindinis veiksmas“, „2 pagrindinis veiksmas“ ir „3 pagrindinis veiksmas“ aprašomi toliau nurodyti veiksmai.

1 Pagrindinis Veiksmas:

 • Mobilumo projektai, skirti besimokantiems asmenims ir darbuotojams aukštojo mokslo, profesinio mokymo, bendrojo ugdymo, suaugusiųjų švietimo ir jaunimo srityse;
 • jaunimo dalyvavimo veikla;
 • „DiscoverEU“ įtraukties veiksmai;
 • DARBUOTOJŲ MOBILUMAS SPORTO SRITYJE
 • virtualieji mainai aukštojo mokslo ir jaunimo srityje.

2 Pagrindinis Veiksmas:

 • Partnerystė, kuria siekiama bendradarbiavimo, apimanti:
  • bendradarbiavimo partnerystę;
  • nedidelio masto partnerystę. 
 • Partnerystė, kuria siekiama meistriškumo, įskaitant:
  • profesinės kompetencijos centrus;
  • veiksmą „Erasmus Mundus“.
 • Inovacijų partnerystė:
  • inovacijų aljansai;
  • perspektyviniai projektai.
 • Gebėjimų stiprinimas aukštojo mokslo, profesinio mokymo, jaunimo ir sporto srityse.
 • Europos sporto renginiai, kuriais nesiekiama pelno.

3 Pagrindinis Veiksmas:

 • iniciatyva „Europos jaunimas kartu“.

„Jean Monnet“ Veiksmai:

 • „Jean Monnet“ veiksmai aukštojo mokslo srityje;
 • „Jean Monnet“ veiksmai kitose švietimo ir mokymo srityse.

Be to, kai kurie Programos veiksmai įgyvendinami skelbiant specialius kvietimus teikti paraiškas, kuriuos tiesiogiai administruoja Europos Komisija arba Europos švietimo ir kultūros vykdomoji įstaiga. Daugiau informacijos pateikiama „Erasmus+“ metinėje darbo programoje ir Komisijos ir vykdomosios įstaigos svetainėse.