Skip to main content

Erasmus+

EU programme for education, training, youth and sport
Search the guide

Mi történik a pályázat benyújtása után?

A nemzeti irodákhoz és a Végrehajtó Ügynökséghez beérkező pályázatokat értékelési eljárásnak vetik alá.

Értékelési eljárás

A nemzeti irodák és a Végrehajtó Ügynökség a beérkezett projektterveket kizárólag a pályázati útmutatóban leírt feltételek, kritériumok és szempontok szerint értékeli. Az értékelés az alábbiakat foglalja magában:

  • annak ellenőrzése, hogy a pályázat megfelel-e az elfogadhatósági kritériumoknak;
  • annak ellenőrzése, hogy a pályázó és a javasolt tevékenységek megfelelnek-e a támogathatósági feltételeknek;
  • annak ellenőrzése, hogy a pályázó megfelel-e a kizárási és kiválasztási (azaz a működési és pénzügyi kapacitásra vonatkozó) kritériumoknak;
  • minőségértékelés annak felmérésére, hogy a pályázat milyen mértékben felel meg az értékelési szempontoknak. Ez a minőségértékelés többnyire független szakértők bevonásával történik. A szakértőket az értékelés során az Európai Bizottság által kidolgozott iránymutatás segíti; Az Erasmus+ nemzeti irodák által kezelt pályázattípusok esetében ezek az iránymutatások elérhetők lesznek az Európai Bizottság és az egyes országokban az Erasmus+ projektek irányításáért felelős ügynökségek honlapján;
  • annak ellenőrzése, hogy a pályázatra nézve nem áll-e fenn a kettős finanszírozás veszélye. Ha szükséges, ezt az ellenőrzést más nemzeti irodák vagy érdekelt felek bevonásával hajtják végre.

A nemzeti iroda vagy a Végrehajtó Ügynökség értékelő bizottságot jelöl ki a teljes kiválasztási eljárás irányítására. Az értékelő bizottság által elvégzett értékelés alapján – szükség esetén szakértők támogatásával – kiválasztja és összeállítja a támogatás odaítélésére javasolt projektek listáját.

Az értékelési folyamat során a pályázókat – a pályázati útmutatóban található valamennyi pályázattípus esetében – további információk rendelkezésre bocsátására vagy a pályázat kapcsán benyújtott igazoló dokumentumok pontosítására szólíthatják fel, feltéve, hogy az információk rendelkezésre bocsátása vagy a dokumentumok pontosítása nem jár a pályázat lényeges megváltoztatásával. A kiegészítő információk rendelkezésre bocsátása vagy a dokumentumok pontosítása különösen indokolt nyilvánvaló elírások esetében, vagy – több kedvezményezettre vonatkozó támogatási megállapodás keretében finanszírozott projekteknél – ha hiányzik egy vagy több, partnerek által benyújtott megbízólevél (a több kedvezményezettre vonatkozó támogatási megállapodásokról lásd a „Támogatási megállapodás” című szakaszt).

Végső határozat

Az értékelési eljárás végén a nemzeti iroda vagy a Végrehajtó Ügynökség a következők alapján dönt a támogatandó projektekről:

  • az értékelő bizottság által javasolt rangsor;
  • az egyes pályázattípusokra (vagy a pályázattípuson belül egy bizonyos tevékenységtípusra) odaítélhető költségvetés.

Az értékelési eljárást követően a pályázatot és a kapcsolódó dokumentációt, illetve az egyéb csatolt dokumentumokat az eljárás eredményétől függetlenül egyetlen esetben sem küldik vissza a pályázónak.

Az eredmények közlése

Az értékelés eredményéről minden pályázó értesítést kap az értékelés eredményéről szóló levélen keresztül. Ez a levél további utasításokat tartalmaz majd a támogatási megállapodás aláírására irányuló folyamat következő lépéseire vonatkozóan.

A Végrehajtó Ügynökség által kezelt pályázattípusok esetében:

A sikeres pályázókat felkérik a támogatási megállapodások előkészítésére; a többiek tartaléklistára kerülnek, vagy elutasítják őket. A támogatás előkészítésére való felhívás nem minősül hivatalos finanszírozási kötelezettségvállalásnak. A támogatás odaítélése előtt a Végrehajtó Ügynökségnek még különböző jogi ellenőrzéseket kell elvégeznie: a jogalany jóváhagyása, pénzügyi kapacitás, kizárás ellenőrzése stb. Ezúttal a pályázóknak be kell nyújtaniuk szervezetük pénzügyi adatait, és ki kell jelölniük egy JKK-t.

Ha a pályázó úgy véli, hogy az értékelési eljárás hibás volt, panaszt nyújthat be (az értékelés eredményéről szóló értesítő levélben meghatározott határidők és eljárások szerint). Felhívjuk figyelmét, hogy azok az értesítések, amelyeket a küldéstől számított 10 napon belül nem nyitottak meg, megtekintettnek minősülnek, és a határidőket a felbontástól/hozzáféréstől számítják (lásd még: a finanszírozási és pályázati portál feltételei: https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/docs/2021-2027/common/ftp/tc_en.pdf). Felhívjuk figyelmét arra is, hogy az elektronikus úton benyújtott panaszok esetében karakterkorlátok is előfordulhatnak.

A támogatás odaítéléséről szóló határozatról szóló értesítés és a támogatási megállapodás aláírásának indikatív ütemterve:

Az Erasmus+ nemzeti irodák által kezelt 1. pályázati kategóriához tartozó projektek esetében az odaítélési határozatról szóló értesítésre és a támogatási megállapodás aláírására várhatóan a benyújtási határidő után 4 hónappal kerül sor.

Az Erasmus+ nemzeti irodák által kezelt 2. pályázati kategóriához tartozó projektek esetében az odaítélési határozatról szóló értesítésre és a támogatási megállapodás aláírására várhatóan a benyújtási határidő után 5 hónappal kerül sor.

A Végrehajtó Ügynökség által kezelt 2. és 3. pályázati kategóriához tartozó projektek esetében az odaítélési határozatról szóló értesítésre várhatóan a benyújtási határidő után 6 hónappal, míg a támogatási megállapodás aláírására várhatóan a benyújtási határidő után 9 hónappal kerül sor kerül sor.