Skip to main content

Erasmus+

EU programme for education, training, youth and sport
Search the guide

Što je projekt mobilnosti?

Organizacije aktivne u području obrazovanja, osposobljavanja i mladih primit će potporu iz programa Erasmus+ za provedbu projekata koji promiču razne vrste mobilnosti. Projekti mobilnosti obuhvaćaju sljedeće faze:

 • planiranje (definiranje ishoda učenja, oblika aktivnosti, izrada programa rada, raspored aktivnosti)
 • pripremu (rješavanje praktičnih pitanja, odabir sudionika, sklapanje ugovora s partnerima i sudionicima, jezična i međukulturna priprema te priprema povezanu s učenjem i zadaćama za sudionike prije odlaska)
 • provedbu aktivnosti mobilnosti
 • prateće mjere (uključujući evaluaciju aktivnosti, vrednovanje i, ako je primjenjivo, formalno priznavanje ishoda učenja sudionika ostvarenih tijekom aktivnosti te diseminaciju i korištenje rezultata projekta).

U okviru programa Erasmus+ povećava se potpora koja se sudionicima aktivnosti mobilnosti nudi za poboljšanje znanja stranih jezika prije i tijekom boravka u inozemstvu, uključujući pojačanu jezičnu potporu za sudionike u dugoročnoj mobilnosti u području SOO-a, obrazovanja odraslih i odgoja i općeg obrazovanja. Zahvaljujući usluzi Erasmus+ OLS za mrežnu jezičnu potporu sudionici u aktivnostima mobilnosti imaju mogućnost procijeniti svoje znanje jezika i pohađati internetske tečajeve jezika kako bi poboljšali svoje znanje.

Nadalje, program Erasmus+ nudi prostor za razvoj aktivnosti mobilnosti koje uključuju partnerske organizacije iz različitih okruženja aktivne u različitim područjima ili socioekonomskim sektorima (stažiranje tj. stručna praksa studenata ili učenika strukovnih škola u poduzećima, NVO-ima ili javnim tijelima; stručno usavršavanje učitelja i nastavnika u poduzećima ili centrima za osposobljavanje; predavanja poslovnih stručnjaka u visokim učilištima itd.).

Treći je važan element inovativnosti i kvalitete aktivnosti mobilnosti da ih organizacije sudionice programa Erasmus+ mogu organizirati srednjoročno i u širem strateškom okviru. Na temelju jednog zahtjeva za dodjelu bespovratnih sredstava koordinator projekta mobilnosti moći će organizirati više aktivnosti mobilnosti, što će mnogim pojedincima omogućiti boravak u različitim zemljama. Zbog toga će prijavitelji u okviru programa Erasmus+ moći osmisliti svoj projekt u skladu s potrebama sudionika, ali i sa svojim unutarnjim planovima za internacionalizaciju, jačanje kapaciteta i modernizaciju.

Programi akreditacije uvelike povećavaju učinak ključne aktivnosti 1. Erasmus povelja u visokom obrazovanju, Erasmus akreditacija za konzorcije za mobilnost u visokom obrazovanju i Erasmus akreditacije u području strukovnog obrazovanja i osposobljavanja, odgoja i općeg obrazovanja, obrazovanja odraslih te području mladih organizacijama osiguravaju trajnu korist od ključne aktivnosti 1, što im omogućuje da se usmjere na dugoročne ciljeve i učinak na ustanove.

Ovisno o profilu uključenih sudionika u okviru ključne aktivnosti 1 programa Erasmus+ podupiru se sljedeće vrste aktivnosti mobilnosti.

U području obrazovanja i osposobljavanja:

 • projekti mobilnosti za studente i osoblje u visokom obrazovanju
 • projekti mobilnosti za učenike i osoblje u strukovnom obrazovanju i osposobljavanju
 • projekti mobilnosti za učenike i osoblje škola
 • projekti mobilnosti za polaznike i osoblje u obrazovanju odraslih.

U području mladih:

 • projekti mobilnosti za mlade – razmjene mladih
 • projekti mobilnosti za osobe koje rade s mladima
 • aktivnosti sudjelovanja mladih
 • aktivnost uključivanja u okviru inicijative DiscoverEU.

U području sporta:

 • Mobilnost osoblja u području sporta

U odjeljcima u nastavku navedene su detaljne informacije o kriterijima i uvjetima koji se primjenjuju na svaku vrstu projekta mobilnosti.