Skip to main content

Erasmus+

EU programme for education, training, youth and sport
Search the guide

Ključna Aktivnost 1: Mobilnost u svrhu učenja za pojedince

Očekuje se da aktivnosti koje se podupiru u okviru ove ključne aktivnosti imaju pozitivne i dugotrajne učinke na sudionike i organizacije sudionice te na sustave politika u kojima se organiziraju.

Za učenike, studente, stažiste, naučnike, polaznike obrazovanja odraslih i mlade aktivnosti mobilnosti u okviru ove ključne aktivnosti trebale bi imati jedan ili više sljedećih ishoda:

 • bolji uspjeh u učenju
 • bolja zapošljivost i bolje prilike za napredak u karijeri
 • više inicijativnosti i poduzetnosti
 • više samostalnosti i samopouzdanja
 • bolje znanje stranih jezika i bolje digitalne kompetencije
 • bolja međukulturna osviještenost
 • aktivnije sudjelovanje u društvu
 • pozitivnije interakcije s ljudima iz različitih sredina
 • bolja upoznatost s europskim projektom i vrijednostima EU-a
 • veća motiviranost za sudjelovanje u budućem (formalnom/neformalnom) obrazovanju ili osposobljavanju nakon razdoblja mobilnosti u inozemstvu.

Za osoblje, osobe koje rade s mladima i stručnjake u obrazovanju i osposobljavanju i području mladih aktivnosti mobilnosti trebale bi imati jedan ili više sljedećih ishoda:

 • bolje kompetencije povezane s njihovim profilima zanimanja (poučavanje, osposobljavanje, rad s mladima itd.)
 • bolje razumijevanje prakse, politika i sustava u području obrazovanja, osposobljavanja ili rada s mladima u raznim zemljama
 • povećana sposobnost za pokretanje promjena u smislu modernizacije i otvaranja njihovih obrazovnih organizacija međunarodnom tržištu
 • bolje razumijevanje veza između formalnog i neformalnog obrazovanja te između strukovnog osposobljavanja i tržišta rada
 • bolja kvaliteta njihova rada i aktivnosti u korist studenata, stažista, naučnika, učenika, polaznika obrazovanja odraslih i mladih
 • bolje razumijevanje i reagiranje na sve vrste raznolikosti, npr. društvenu, etničku, jezičnu, rodnu i kulturnu raznolikost te različite sposobnosti
 • bolja sposobnost da se uzmu u obzir potrebe osoba s manje mogućnosti
 • više podupiranja i promicanja aktivnosti mobilnosti učenika
 • više mogućnosti za profesionalni razvoj i napredak u karijeri
 • bolje znanje stranih jezika i bolje digitalne kompetencije
 • veća motiviranost i zadovoljstvo u svakodnevnom radu.

Za organizacije sudionice projektne aktivnosti koje se podupiru u okviru ove ključne aktivnosti trebale bi imati jedan ili više sljedećih ishoda:

 • povećana sposobnost za rad na razini EU-a / međunarodnoj razini: bolje vještine upravljanja i strategije internacionalizacije; više suradnje s partnerima iz drugih zemalja; dodjeljivanje više financijskih sredstava (osim sredstava EU-a) za organizaciju EU-ovih/međunarodnih projekata; bolju pripremu, provedbu, praćenje i prateće mjere EU-ovih/međunarodnih projekata
 • inovativan i poboljšan načina rada u korist ciljnih skupina, na primjer: privlačniji programi za studente, stažiste, naučnike i mlade u skladu s njihovim potrebama i očekivanjima; kvalificiranije osoblje u poučavanju i osposobljavanju; poboljšani postupci priznavanja i vrednovanja kompetencija stečenih tijekom razdoblja učenja u inozemstvu; učinkovitije aktivnosti u korist lokalnih zajednica, bolje metode i praksa u radu s mladima radi njihova aktivnog sudjelovanja i/ili uključivanja skupina u nepovoljnom položaju itd.
 • modernije, dinamičnije, angažiranije i stručnije okruženje u organizaciji: spremnost za uključivanje dobre prakse i novih metoda u svakodnevne aktivnosti; otvorenost za sinergije s organizacijama aktivnima u drugim društvenim i obrazovnim područjima te područjima povezanima sa zapošljavanjem; strateško planiranje profesionalnog razvoja osoblja na temelju individualnih potreba i ciljeva organizacije; održavanje razine komunikacije, prijenosa znanja i informiranja o poboljšanjima; ako je relevantno, sposobnost privlačenja izvrsnih studenata i akademskog osoblja iz cijelog svijeta.

Dugoročno gledano očekuje se da će tisuće projekata koji se podupiru u okviru te ključne aktivnosti imati skupni učinak na sustave obrazovanja, osposobljavanja i mladih u zemljama sudionicama, potaknuti reforme politika i privući nova sredstva za mogućnosti za mobilnost u Europi i šire.

U tom će se kontekstu 2024. sredstva u okviru programa i dalje mobilizirati za ublažavanje socioekonomskih posljedica i posljedica za obrazovanje ruske invazije na Ukrajinu potporom za projekte mobilnosti koji olakšavaju integraciju ljudi koji bježe od rata u Ukrajini.