Skip to main content

Erasmus+

EU programme for education, training, youth and sport
Search the guide

Kas yra mobilumo projektas?

Švietimo, mokymo ir jaunimo srityse veikiančios organizacijos pagal programą „Erasmus+“ gaus paramą projektams, kuriais skatinamas įvairių rūšių mobilumas, įgyvendinti. Mobilumo projektą sudaro šie etapai:

 • planavimas (įskaitant mokymosi rezultatų, veiklos formatų nustatymą, darbo programos ir tvarkaraščio sudarymą);
 • parengiamoji veikla (įskaitant praktinį organizavimą, dalyvių atranką, susitarimų su partneriais ir dalyviais sudarymą, kalbinį, kultūrinį ir su mokymusi bei užduotimis susijusį dalyvių parengimą prieš išvykimą);
 • mobilumo veiklos įgyvendinimas;
 • tolesnė susijusi veikla (įskaitant veiklos įvertinimą, veiklos dalyvių mokymosi rezultatų patvirtinimą ir oficialų pripažinimą (kai taikoma), taip pat projekto rezultatų sklaidą ir naudojimą).

Pagal programą „Erasmus+“ didinama parama mobilumo veiklos dalyviams siekiant gerinti jų užsienio kalbos mokėjimą prieš išvykstant į užsienį ir būnant užsienyje, įskaitant padidintą kalbinės paramos dotaciją ilgalaikės mobilumo veiklos dalyviams profesinio mokymo, suaugusiųjų švietimo ir bendrojo ugdymo srityse. „Erasmus+“ internetinės kalbinės paramos paslauga teikia mobilumo veiklos dalyviams galimybę įvertinti kalbų žinias ir dalyvauti kalbos kursuose internetu savo žinioms pagilinti.

Be to, „Erasmus+“ sudaro sąlygas plėtoti mobilumo veiklą kartu su organizacijomis partnerėmis, veikiančiomis įvairiose srityse arba socialiniuose ar ekonomikos sektoriuose (pavyzdžiui, rengti universitetų studentų ar profesinio mokymo įstaigose besimokančių asmenų mokomąją praktiką įmonėse, NVO ar valstybės įstaigose; bendrojo ugdymo įstaigų mokytojų profesinio tobulėjimo kursus bendrovėse ar mokymo centruose; verslo ekspertų paskaitas ar mokymus aukštojo mokslo ir studijų institucijose ir t. t.).Trečias svarbus mobilumo veiklos novatoriškumo ir kokybės elementas susijęs su tuo, kad programoje „Erasmus+“ dalyvaujančios organizacijos turi galimybę organizuoti mobilumo veiklą pagal platesnę strateginę programą ir vidutinės trukmės laikotarpiu. Pateikęs vieną dotacijos paraišką mobilumo projekto koordinatorius galės organizuoti kelių rūšių mobilumo veiklą, kad vykti į įvairias užsienio šalis galėtų daugiau žmonių. Todėl pagal programą „Erasmus+“ pareiškėjai galės projektą parengti ne tik pagal dalyvių poreikius, bet ir laikydamosi savo veiklos tarptautinimo, gebėjimų stiprinimo ir modernizavimo planų.

Siekiant užtikrinti didelį 1 pagrindinio veiksmo poveikį, svarbų vaidmenį atlieka akreditavimo sistemos. „Erasmus“ aukštojo mokslo chartija, „Erasmus“ aukštojo mokslo mobilumo konsorciumų akreditacija ir „Erasmus“ akreditacijos profesinio mokymo, bendrojo ugdymo, suaugusiųjų švietimo ir jaunimo srityse teikia galimybę organizacijoms iš 1 pagrindinio veiksmo gauti tęstinės naudos, nes taip jos gali orientuotis į ilgalaikius tikslus ir institucinį poveikį.

Pagal programos „Erasmus+“ 1 pagrindinį veiksmą, priklausomai nuo dalyvių pobūdžio, remiami šių rūšių mobilumo projektai:

Švietimo ir mokymo srityje:

 • aukštojo mokslo ir studijų institucijų studentų ir darbuotojų mobilumo projektai;
 • profesinio mokymo įstaigose besimokančių asmenų ir tų įstaigų darbuotojų mobilumo projektai;
 • bendrojo ugdymo įstaigų mokinių ir darbuotojų mobilumo projektai;
 • suaugusiųjų švietimo srities suaugusių besimokančiųjų ir darbuotojų mobilumo projektai;

Jaunimo srityje:

 • jaunimo mobilumo projektai – jaunimo mainai;
 • su jaunimu dirbančių asmenų mobilumo projektai;
 • jaunimo dalyvavimo veikla;
 • „DiscoverEU“ įtraukties veiksmai.

Sporto srityje

 • Darbuotojų mobilumas sporto srityje

Tolesniuose skirsniuose pateikiama išsami informacija apie visų šių rūšių mobilumo projektams taikomus kriterijus ir sąlygas.