Skip to main content

Erasmus+

EU programme for education, training, youth and sport
Search the guide

Mi a mobilitási projekt?

Oktatási, képzési és az ifjúsági területen tevékenykedő szervezetek/intézmények finanszírozást kapnak az Erasmus+ programból a különböző típusú mobilitásokat támogató projektjeik kivitelezéséhez. A mobilitási projektek a következő szakaszokból állnak:

 • tervezés (a tanulási eredmények, a tevékenységek formájának meghatározása, a munkaprogram kidolgozása, a tevékenységek ütemezése);
 • előkészítés (a gyakorlati intézkedéseket, a résztvevők kiválasztását, a partnerekkel és a résztvevőkkel kötött megállapodások kidolgozását, a résztvevők kiutazás előtti nyelvi/interkulturális/tanulás- és feladatspecifikus felkészítését is beleértve);
 • a mobilitási tevékenységek végrehajtása;
 • nyomon követés (többek között a tevékenységek értékelése, érvényesítése, és adott esetben a résztvevők tevékenységek során elért tanulási eredményeinek formális elismerése, valamint a projekteredmények disszeminációja és felhasználása).

Az Erasmus+ program megerősíti a mobilitási tevékenységekben részt vevők számára az idegennyelv-kompetenciáik külföldi tartózkodásuk előtti és alatti fejlesztése tekintetében kínált támogatást, többek között a szakképzés és a köznevelés területeiről hosszú távú mobilitási tevékenységben részt vevők számára biztosított kiegészítő nyelvi támogatást. Az Erasmus+ online nyelvi támogatási (OLS) szolgáltatás lehetővé teszi a mobilitási tevékenységek résztvevői számára, hogy felmérjék a nyelvekre vonatkozó ismereteiket, valamint hogy készségeik fejlesztése érdekében online nyelvtanfolyamokon vegyenek részt.

Az Erasmus+ emellett olyan mobilitási tevékenységek kialakításának enged teret, amelyek különböző hátterű, és különféle területeken vagy társadalmi-gazdasági szektorokban tevékenykedő partnerszervezeteket/-intézményeket foglalnak magukban (például egyetemi hallgatók vagy szakképzésben tanulók szakmai gyakorlata vállalkozásoknál, nem kormányzati szervezeteknél, közintézményeknél; iskolai tanárok részvétele vállalkozásoknál vagy képzési központokban szervezett szakmai továbbképző tanfolyamokon; üzleti szakértők által tartott előadások vagy képzések felsőoktatási intézményekben stb.).

A mobilitási tevékenységek megújításának és minőségjavításának harmadik fontos eleme, hogy az Erasmus+ programban részt vevő szervezeteknek/intézményeknek lehetőségük nyílik arra, hogy mobilitási tevékenységeiket átfogóbb stratégiai keretben gondolkodva és középtávra tervezve szervezzék meg. A mobilitási projekt koordinátora egyetlen támogatás elnyerésére irányuló pályázat benyújtásával számos mobilitási tevékenység megszervezésére kaphat finanszírozást, ez pedig sok személy számára tesz lehetővé külföldi tartózkodást. Ennek köszönhetően az Erasmus+ pályázatot benyújtók a résztvevők igényeivel, ugyanakkor saját belső nemzetköziesítési, kapacitásépítési és korszerűsítési terveikkel összhangban tudják megtervezni projektjeiket.

Az akkreditációs rendszerek fontos szerepet töltenek be a KA1. pályázati kategória jelentős hatásának biztosításában. Az Erasmus Felsőoktatási Charta, a felsőoktatási mobilitási konzorciumok Erasmus-akkreditációja és a szakképzés, a köznevelés, a felnőttoktatás és az ifjúság területén fennálló Erasmus-akkreditációk lehetővé teszik a szervezetek/intézmények számára, hogy folyamatosan élvezzék a KA1. pályázati kategória előnyeit, és így a hosszabb távú célkitűzésekre és intézményi hatásokra összpontosítsanak.

Az Erasmus+ program KA1. pályázati kategóriája keretében résztvevői profilok szerint a következő típusú mobilitási projektek támogathatók:

Az oktatás és képzés területén:

 • mobilitási projektek a felsőoktatásban tanulók és közreműködő munkatársak/szakemberek/oktatók számára;
 • mobilitási projektek a szakképzésben tanulók és közreműködő munkatársak/szakemberek/oktatók számára;
 • mobilitási projektek a köznevelésben tanulók és közreműködő munkatársak/szakemberek/oktatók számára;
 • mobilitási projektek a felnőttoktatásban tanulók és közreműködő munkatársak/szakemberek/oktatók számára.

Az ifjúsági területen:

 • fiataloknak szóló mobilitási projektek – ifjúsági cserék
 • ifjúságsegítőknek szóló mobilitási projektek;
 • ifjúsági részvételi tevékenységek.
 • DiscoverEU – Esélyegyenlőségi pályázattípus

A következő szakaszokban a mobilitási projektek egyes típusaira vonatkozó kritériumok és feltételek részletes ismertetése olvasható.