Skip to main content

Erasmus+

EU programme for education, training, youth and sport

This guide is a detailed technical description of the Erasmus+ programme. It is mainly intended for organisations applying for funding.

If you are looking for a quicker overview, please read how to take part.

Search the guide

Mi a mobilitási projekt?

Oktatási, képzési és az ifjúsági területen tevékenykedő szervezetek/intézmények finanszírozást kapnak az Erasmus+ programból a különböző típusú mobilitásokat támogató projektjeik kivitelezéséhez. A mobilitási projektek a következő szakaszokból állnak:

 • tervezés (a tanulási eredmények, a tevékenységek formájának meghatározása, a munkaprogram kidolgozása, a tevékenységek ütemezése);
 • előkészítés (a gyakorlati intézkedéseket, a résztvevők kiválasztását, a partnerekkel és a résztvevőkkel kötött megállapodások kidolgozását, a résztvevők kiutazás előtti nyelvi/interkulturális/tanulás- és feladatspecifikus felkészítését is beleértve);
 • a mobilitási tevékenységek végrehajtása;
 • nyomon követés (többek között a tevékenységek értékelése, érvényesítése, és adott esetben a résztvevők tevékenységek során elért tanulási eredményeinek formális elismerése, valamint a projekteredmények disszeminációja és felhasználása).

Az Erasmus+ program megerősíti a mobilitási tevékenységekben részt vevők számára az idegennyelv-kompetenciáik külföldi tartózkodásuk előtti és alatti fejlesztése tekintetében kínált támogatást, többek között a szakképzés, a felnőttoktatás és a köznevelés területeiről hosszú távú mobilitási tevékenységben részt vevők számára biztosított megerősített nyelvi támogatást. Az Erasmus+ online nyelvi támogatási (OLS) szolgáltatás lehetővé teszi a mobilitási tevékenységek résztvevői számára, hogy felmérjék a nyelvekre vonatkozó ismereteiket, valamint hogy készségeik fejlesztése érdekében online nyelvtanfolyamokon vegyenek részt.

Az Erasmus+ emellett olyan mobilitási tevékenységek kialakításának enged teret, amelyek különböző hátterű, és különféle területeken vagy társadalmi-gazdasági szektorokban tevékenykedő partnerszervezeteket/-intézményeket foglalnak magukban (például egyetemi hallgatók vagy szakképzésben tanulók szakmai gyakorlata vállalkozásoknál, nem kormányzati szervezeteknél, közintézményeknél; iskolai tanárok részvétele vállalkozásoknál vagy képzési központokban szervezett szakmai továbbképző tanfolyamokon; üzleti szakértők által tartott előadások vagy képzések felsőoktatási intézményekben stb.).

A mobilitási tevékenységek megújításának és minőségjavításának harmadik fontos eleme, hogy az Erasmus+ programban részt vevő szervezeteknek/intézményeknek lehetőségük nyílik arra, hogy mobilitási tevékenységeiket átfogóbb stratégiai keretben gondolkodva és középtávra tervezve szervezzék meg. A mobilitási projekt koordinátora egyetlen támogatás elnyerésére irányuló pályázat benyújtásával számos mobilitási tevékenység megszervezésére kaphat finanszírozást, ez pedig sok személy számára tesz lehetővé külföldi tartózkodást. Ennek köszönhetően az Erasmus+ pályázatot benyújtók a résztvevők igényeivel, ugyanakkor saját belső nemzetköziesítési, kapacitásépítési és korszerűsítési terveikkel összhangban tudják megtervezni projektjeiket.

Az akkreditációs rendszerek fontos szerepet töltenek be az 1. pályázati kategória jelentős hatásának biztosításában. Az Erasmus Felsőoktatási Charta, a felsőoktatási mobilitási konzorciumok Erasmus-akkreditációja és a szakképzés, a köznevelés, a felnőttoktatás és az ifjúság területén fennálló Erasmus-akkreditációk lehetővé teszik a szervezetek/intézmények számára, hogy folyamatosan élvezzék az 1. pályázati kategória előnyeit, és így a hosszabb távú célkitűzésekre és intézményi hatásokra összpontosítsanak.

Az Erasmus+ program 1. pályázati kategóriája keretében résztvevői profilok szerint a következő típusú mobilitási projektek támogathatók:

Az oktatás és Képzés Területén:

 • mobilitási projektek a felsőoktatási hallgatók és a felsőoktatásban közreműködő munkatársak/szakemberek/oktatók számára;
 • mobilitási projektek a szakképzésben tanulók és közreműködő munkatársak/szakemberek/oktatók számára;
 • mobilitási projektek a köznevelésben tanulók és közreműködő munkatársak/szakemberek/oktatók számára;
 • mobilitási projektek a felnőttoktatásban tanulók és közreműködő munkatársak/szakemberek/oktatók számára.

Az Ifjúsági területen:

 • fiataloknak szóló mobilitási projektek – ifjúsági cserék
 • ifjúságsegítőknek szóló mobilitási projektek;
 • ifjúsági részvételi tevékenységek.
 • DiscoverEU – Esélyegyenlőségi pályázattípus

A Sport területén:

 • A sport területén közreműködő munkatársak/szakemberek/oktatók mobilitása;

A következő szakaszokban a mobilitási projektek egyes típusaira vonatkozó kritériumok és feltételek részletes ismertetése olvasható.