Skip to main content

Erasmus+

EU programme for education, training, youth and sport

Erasmus povelja u visokom obrazovanju

O povelji

Erasmus povelja u visokom obrazovanju (ECHE) visokim učilištima služi kao opći kvalitativni okvir za aktivnosti europske i međunarodne suradnje koje te ustanove mogu provoditi u sklopu programa Erasmus+.

Dodjela ECHE-a preduvjet je za sva visoka učilišta koja se nalaze u zemlji sudionici programa i koja žele sudjelovati u mobilnosti u svrhu učenja pojedinaca i/ili suradnji radi ostvarivanja inovacija i dobre prakse u okviru programa Erasmus+.

Za visoka učilišta u zemljama partnerima ECHE nije obvezan, a kvalitativni okvir uspostavit će se međuinstitucijskim sporazumima između visokih učilišta.

Kako se dodjeljuje ECHE?

Poziv na podnošenje prijedloga za dodjelu ECHE-a organizira se jednom godišnje.

Možete preuzeti najnoviji popis ustanova visokog obrazovanja koje posjeduju ECHE.

ECHE se dodjeljuje za cijelo trajanje programa Erasmus+ do 2027., s produljenim datumom valjanosti za one projekte koji počinju u posljednjoj godini programa i mogu trajati do tri godine (npr. do 2030.).

Što sadržava ECHE?

Načela ECHE-a prilagođena su u skladu s novim naglascima programa Erasmus+ za razdoblje 2021. – 2027., kao što su digitalizacija, uključivanje i održivost.

Neke od najvažnijih novosti su odlučnost da se dopre do nedovoljno zastupljenih skupina u mobilnosti putem strategija uključivanja, primjena zelene prakse u organizaciji aktivnosti programa Erasmus+, provedba digitalizacije putem inicijative za europsku studentsku iskaznicu i mobilne aplikacije Erasmus+, kao i odlučnost da se poveća građanski angažman mobilnih studenata.

Osim toga, od visokih učilišta traži se da ispune zahtjeve iz Preporuke Vijeća o automatskom uzajamnom priznavanju kako bi se osiguralo potpuno automatsko priznavanje razdoblja učenja u inozemstvu na najbrži mogući način. Pritom se od studenata ne smije zahtijevati izrada dodatnih zadataka ili polaganje dodatnih ispita.

Nova načela ECHE-a osmišljena su nakon savjetovanja s radnom skupinom za ECHE, koja se sastoji od predstavnika nacionalnih agencija za Erasmus+, stručnjaka za visoko obrazovanje i predstavnika studentskih organizacija.

Kako biste saznali ispunjava li vaša ustanova uvjete za dobivanje ECHE-a pogledajte smjernice o ECHE-u, kao i vodič za praćenje ECHE-a.

Samoprocjena

Rukovodstvo visokih učilišta ili koordinatori programa Erasmus+ mogu se koristiti ECHE-ovim alatom za samoprocjenu kako bi poboljšali uspješnost svoje ustanove. Samoprocjena vam može pomoći da ocijenite koliko dobro vaša institucija provodi povelju.

Priprema se nova verzija alata koja je prilagođena novom programu za razdoblje 2021. – 2027. Bit će dostupna na ovoj stranici.

Related funding opportunities

Reference

ERASMUS-EDU-2022-ECHE-CERT-FP

Open
Deadline
22 Apr 2027

Erasmus Charter for Higher Education

(Multiple cut-off deadlines. To see the next deadline, please check the application form).