Skip to main content

Erasmus+

EU programme for education, training, youth and sport

Listina Erasmus pro vysokoškolské vzdělávání

Informace o listině programu

Listina programu Erasmus pro vysokoškolské vzdělávání (ECHE) stanoví obecný rámec kvality pro evropskou a mezinárodní spolupráci, kterou může vysokoškolská instituce vykonávat v rámci programu Erasmus+.

Listinu ECHE musí získat všechny vysokoškolské instituce se sídlem v programové zemi, pokud se chtějí zúčastnit projektu vzdělávací mobility jednotlivců a/nebo spolupráce v oblasti inovací nebo výměny osvědčených postupů v rámci programu Erasmus+.

Pro vysokoškolské instituce z partnerských zemí není získání listiny ECHE povinné. Rámec kvality se v takovém případě stanoví na základě interinstitucionálních dohod mezi vysokoškolskými institucemi.

Jak lze listinu ECHE získat?

Výzva k předkládání návrhů pro získání listiny ECHE se zveřejňuje každoročně.

Nejnovější seznam vysokoškolských institucí, které jsou držiteli ECHE, si můžete stáhnout.

Listina se uděluje na celou dobu trvání programu Erasmus+ do roku 2027 s prodlouženým datem platnosti pro ty projekty, které začínají v posledním roce programu, a mohou trvat až tři roky (např. do roku 2030).

Co listina obsahuje?

Zásady ECHE byly přizpůsobeny tak, aby odpovídaly novým prvkům programu Erasmus+ na období 2021-2027, jako je digitalizace, začleňování a udržitelnost.

Jedním z nejdůležitějších doplňků nové listiny ECHE je závazek oslovit nedostatečně zastoupené skupiny v oblasti mobility prostřednictvím strategií začleňování, zajistit ekologické postupy při pořádání aktivit programu Erasmus+, provádět digitalizaci prostřednictvím iniciativy „Evropská studentská karta“ a mobilní aplikace Erasmus+, jakož i závazek posílit občanskou angažovanost mobilních studentů.

Kromě toho se od vysokoškolských institucí požaduje, aby splnily požadavky doporučení Rady o automatickém vzájemném uznávání, aby byl zajištěn co nejhladší průběh úplného automatického uznávání období studia v zahraničí a studenti nemuseli vykonat žádnou dodatečnou práci či zkoušku pro určitý předmět.

Nové zásady listiny ECHE byly vypracovány po konzultaci s pracovní skupinou ECHE, která je složena ze zástupců národních agentur programu Erasmus+, odborníků na vysokoškolské vzdělávání a studentských organizací.

Informace o tom, které podmínky je třeba splnit k získání listiny ECHE, najdete v pokynech pro udělení listiny ECHE a dále v pokynech pro monitorování ECHE.

Vlastní posouzení

Vedoucí pracovníci instituce vysokoškolského vzdělávání nebo koordinátoři programu Erasmus+ mohou využít našeho nástroje pro vlastní posouzení s cílem optimalizovat způsob, jakým jejich instituce zásady listiny ECHE realizuje. Posouzení, které takto sami provedete, vám může pomoci pochopit, jak dobře vaše instituce provádí chartu.

V současné době se připravuje se nová verze nástroje, která je přizpůsobena novému programu na období 2021–2027. Přístup k této verzi nástroje bude zajištěn z této stránky.

Related funding opportunities

Reference

ERASMUS-EDU-2022-ECHE-CERT-FP

Open
Deadline
22 Apr 2027

Erasmus Charter for Higher Education

(Multiple cut-off deadlines. To see the next deadline, please check the application form).