Skip to main content

Erasmus+

EU programme for education, training, youth and sport

This guide is a detailed technical description of the Erasmus+ programme. It is mainly intended for organisations applying for funding.

If you are looking for a quicker overview, please read how to take part.

Search the guide

Úvod

Příručka k programu je určena každému, kdo chce získat podrobnější informace o programu Erasmus+. Tato příručka je určena především těm, kdo se chtějí stát:

  • zúčastněnými organizacemi, jimiž se rozumí organizace, instituce a subjekty realizující aktivity podporované programem;
  • účastníky, jimiž se rozumí jednotlivci (studenti, stážisté, žáci, dále se vzdělávající dospělí, mladí lidé, dobrovolníci nebo profesoři, učitelé, školitelé, pracovníci s mládeží, odborní pracovníci v oblasti vzdělávání, odborné přípravy, mládeže a sportu atd.) zapojení do aktivit, realizovaných zúčastněnými organizacemi.

O finanční podporu z programu Erasmus+ se každoročně ucházejí organizace z celé Evropy s tisícovkami projektů. Evropská komise proto zavedla transparentní hodnotící postup navržený tak, aby byly grantově podpořeny ty nejlepší projekty:

  • pro většinu akcí programu jsou všechna pravidla a podmínky získání grantu uvedeny v této Příručce k programu;
  • pro ostatní akce, které jsou v této Příručce k programu pouze zmíněny, jsou všechna pravidla a podmínky získání grantu popsány v konkrétních výzvách k překládání návrhů zveřejněných Evropskou komisí nebo jejím jménem.