Skip to main content

Erasmus+

EU programme for education, training, youth and sport

Studenti

Příležitosti pro studenty

Hlavní součástí programu Erasmus+ je studium v zahraničí, které účastníkům prokazatelně zvyšuje vyhlídky na budoucí uplatnění na pracovním trhu. Kromě toho je vynikající příležitostí si upevnit znalosti cizího jazyka, nabýt sebedůvěry, získat nezávislost a blíže poznat kulturu dané země.

Program Erasmus+ také nabízí možnost zkombinovat studium v zahraničí se stáží na pracovišti.

Zúčastnit se mohou studenti bakalářského, magisterského i doktorského studia.

Příležitosti

Studium v zahraničí

V rámci programu Erasmus+ je účastníkům během pobytu v zahraničí poskytována podpora, a to bez ohledu na to, zda vyjedou do programové země nebo země partnerské.

Další informace

Stáže v zahraničí

Program Erasmus+ podporuje, aby studenti, kteří v rámci studia vyjedou na vysokou školu do některé z programových zemí, absolvovali praxi (odbornou praxi, stáž apod.). O stáže tohoto typu se mohou ucházet i čerství absolventi vysokých škol.

Další informace

Společné magisterské studium Erasmus Mundus

V rámci společného magisterského studia Erasmus Mundus můžete obdržet stipendium na celou dobu magisterského mezinárodního studijního programu. Jedná se o studium, které se vyznačuje špičkovou akademickou úrovní a vysokou mírou integrace jednotlivých kurzů, které realizuje několik vysokoškolských institucí v několika zemích.

Další informace

Studenti s fyzickým nebo mentálním postižením nebo s určitými zdravotními problémy

Je k dispozici doplňkové financování z prostředků Erasmu+ a studenti mají právo na tutéž podporu, která je poskytována přijímací institucemi místním studentům s fyzickým či mentálním postižením nebo s určitými zdravotními problémy.

Další informace