Skip to main content

Erasmus+

EU programme for education, training, youth and sport

Jean Monnet ”Opi EU:sta -toiminnot” kouluille ja ammatillisen koulutuksen tarjoajille

Hakijaprofiili

Koulut ja ammatillisen koulutuksen tarjoajat (ISCED 1–4) kaikissa Erasmus+ -ohjelmamaissa. Ei yksityishenkilöille.

Kesto: 3 vuotta

Jean Monnet ”Opi EU:sta -toiminto” on toteutettava siten, että opetusta annetaan vähintään 40 tuntia lukuvuoden aikana kolmena perättäisenä vuonna.

Avustuksen enimmäismäärä: 30 000 euroa (enintään 80 % kokonaiskustannuksista)

Mikä voidaan katsoa Jean Monnet ”Opi EU:sta” -toiminnoksi?

Koulujen ja ammatillisen koulutuksen tarjoajien olisi annettava opetusta yhdestä tai useammasta EU:hun liittyvästä aiheesta (esim. arvot, historia, EU:n toimintatavat, kulttuurinen monimuotoisuus). Toiminnan on tapahduttava lukuvuoden aikana, ja siihen voi kuulua projektiviikkoja, opintokäyntejä ja muita immersiivisiä toimintoja.

Toiminnan järjestäjät voivat luoda oppimiskokemuksia itse tai korkeakoulujen tai muiden asiaankuuluvien organisaatioiden (esim. kansalaisjärjestöjen ja yhdistysten) tuella.

Odotetut tulokset

Toiminnon tuloksena koulujen ja ammatillisen koulutuksen tarjoajien olisi voitava

  • lisätä opettajien mahdollisuuksia antaa EU:ta koskevaa opetusta osallistavilla menetelmillä ja välittää Euroopan unionia koskevaa tietoa oppijoille

  • parantaa osaamista EU-asioissa

  • parantaa EU:n tuntemusta

  • herättää kiinnostusta Euroopan unioniin ja luoda perusta, jolla lisätään oppilaiden ja opiskelijoiden osallistumista demokratiaprosessiin, niin, että heillä olisi paremmat valmiudet osallistua aktiivisesti yhteiskuntaelämään.

Hakumenettely

Lisätietoa hakumenettelystä:

Help with your application

You will submit your application for funding via the EU's Funding and Tender Opportunities Portal. Watch the video to see how.

What qualifies as a Jean Monnet EU Learning initiative?

Schools and VET providers should establish teaching of a specific EU based subject/s (values, history, how the EU works, cultural diversity – among others) in the classroom. Activities must be taught during the school year and may include project weeks, study visits, and other immersive activities.

Providers may create learning experiences themselves or with the support of higher education institutions or other relevant organisations (NGOs, Associations, etc).

Expected outcomes

As a result of an initiative, schools and VET providers should be able to

  • empower teachers to teach about the EU using engaging methods and to bring facts and knowledge about the European Union to their learners
  • improve learning outcomes on EU matters
  • strengthen EU literacy
  • create interest in the European Union and constitute a basis to enhance participation of pupils and students in the democratic process and leave them better equipped to become active citizens

Application process

For more information about the application process, please visit

Related funding calls