Skip to main content

Erasmus+

EU programme for education, training, youth and sport

Jean Monnet ”Opi EU:sta -toiminnot” kouluille ja ammatillisen koulutuksen tarjoajille

Hakijaprofiili

Koulut ja ammatillisen koulutuksen tarjoajat (ISCED 1–4) kaikissa Erasmus+ -ohjelmamaissa. Ei yksityishenkilöille.

Kesto: 3 vuotta

Jean Monnet ”Opi EU:sta -toiminto” on toteutettava siten, että opetusta annetaan vähintään 40 tuntia lukuvuoden aikana kolmena perättäisenä vuonna.

Avustuksen enimmäismäärä: 30 000 euroa (enintään 80 % kokonaiskustannuksista)

Mikä voidaan katsoa Jean Monnet ”Opi EU:sta” -toiminnoksi?

Koulujen ja ammatillisen koulutuksen tarjoajien olisi annettava opetusta yhdestä tai useammasta EU:hun liittyvästä aiheesta (esim. arvot, historia, EU:n toimintatavat, kulttuurinen monimuotoisuus). Toiminnan on tapahduttava lukuvuoden aikana, ja siihen voi kuulua projektiviikkoja, opintokäyntejä ja muita immersiivisiä toimintoja.

Toiminnan järjestäjät voivat luoda oppimiskokemuksia itse tai korkeakoulujen tai muiden asiaankuuluvien organisaatioiden (esim. kansalaisjärjestöjen ja yhdistysten) tuella.

Odotetut tulokset

Toiminnon tuloksena koulujen ja ammatillisen koulutuksen tarjoajien olisi voitava

  • lisätä opettajien mahdollisuuksia antaa EU:ta koskevaa opetusta osallistavilla menetelmillä ja välittää Euroopan unionia koskevaa tietoa oppijoille

  • parantaa osaamista EU-asioissa

  • parantaa EU:n tuntemusta

  • herättää kiinnostusta Euroopan unioniin ja luoda perusta, jolla lisätään oppilaiden ja opiskelijoiden osallistumista demokratiaprosessiin, niin, että heillä olisi paremmat valmiudet osallistua aktiivisesti yhteiskuntaelämään.

Hakumenettely

Lisätietoa hakumenettelystä:

Related funding opportunities

Reference

ERASMUS-JMO-2023-OFET-LEARNING-EU

Suljettu
Deadline
14 Feb 2023

Jean Monnet Actions in other fields of Education and Training: Learning EU Initiatives

(This deadline is subject to change. To be sure, please check the application form).
Reference

ERASMUS-JMO-2022-OFET-LEARNING-EU

Suljettu
Deadline
1 Mar 2022

Jean Monnet - Learning EU Initiatives

(This deadline is subject to change. To be sure, please check the application form).