Skip to main content

Erasmus+

EU programme for education, training, youth and sport

Jean Monnet-undervisning i EU-fag for skoler og erhvervsuddannelsesinstitutioner

Hvem kan ansøge?

Skoler og erhvervsuddannelsesudbydere i alle Erasmus+-programlande, der opfylder kriterierne for ISCED 1-4, dvs 1-4 i den internationale standardklassifikation for skolevæsenet. Enkeltpersoner kan ikke ansøge.

Varighed: 3 år

Jean Monnet-undervisning i EU-fag skal vare i mindst 40 timer pr. skoleår i tre på hinanden følgende år.

Maksimalt tilskud: 30.000 euro (svarende til højst 80 % af de samlede omkostninger).

Hvad regnes for at være Jean Monnet-undervisning i EU-fag?

De deltagende skoler og erhvervsuddannelsesinstitutioner skal oprette specifikke EU-fag, som klasserne undervises i – f.eks. EU's værdier, historie og funktionsmåde og kulturel mangfoldighed. Eleverne skal undervises i disse fag i løbet af skoleåret, og aktiviteterne kan omfatte projektuger, studiebesøg og andre aktiviteter, hvor de fordyber sig i et emne.

Skolerne kan enten selv sørge for læringsaktiviteterne eller få hjælp fra videregående uddannelsesinstitutioner eller andre organisationer (NGO'er, foreninger osv.).

Hvilke resultater forventes der af undervisningen?

Gennem Jean Monnet-aktiviteterne er det meningen, at skolerne og erhvervsuddannelsesinstitutionerne

  • sætter lærerne i stand til at undervise om EU med metoder, der engagerer eleverne og giver dem viden om EU

  • forbedrer indlæringen af EU-forhold

  • øger elevernes indsigt i EU

  • skaber interesse for EU, får eleverne til at deltage mere i den demokratiske proces og giver dem bedre muligheder for at blive aktive borgere.

Hvordan ansøger man?

Få information om ansøgningsproceduren ved at gå ind på:

Help with your application

You will submit your application for funding via the EU's Funding and Tender Opportunities Portal. Watch the video to see how.

What qualifies as a Jean Monnet EU Learning initiative?

Schools and VET providers should establish teaching of a specific EU based subject/s (values, history, how the EU works, cultural diversity – among others) in the classroom. Activities must be taught during the school year and may include project weeks, study visits, and other immersive activities.

Providers may create learning experiences themselves or with the support of higher education institutions or other relevant organisations (NGOs, Associations, etc).

Expected outcomes

As a result of an initiative, schools and VET providers should be able to

  • empower teachers to teach about the EU using engaging methods and to bring facts and knowledge about the European Union to their learners
  • improve learning outcomes on EU matters
  • strengthen EU literacy
  • create interest in the European Union and constitute a basis to enhance participation of pupils and students in the democratic process and leave them better equipped to become active citizens

Application process

For more information about the application process, please visit

Related funding calls