Skip to main content

Erasmus+

EU programme for education, training, youth and sport

Jean Monnet-undervisning i EU-fag for skoler og erhvervsuddannelsesinstitutioner

Hvem kan ansøge?

Skoler og erhvervsuddannelsesudbydere i alle Erasmus+-programlande, der opfylder kriterierne for ISCED 1-4, dvs 1-4 i den internationale standardklassifikation for skolevæsenet. Enkeltpersoner kan ikke ansøge.

Varighed: 3 år

Jean Monnet-undervisning i EU-fag skal vare i mindst 40 timer pr. skoleår i tre på hinanden følgende år.

Maksimalt tilskud: 30.000 euro (svarende til højst 80 % af de samlede omkostninger).

Hvad regnes for at være Jean Monnet-undervisning i EU-fag?

De deltagende skoler og erhvervsuddannelsesinstitutioner skal oprette specifikke EU-fag, som klasserne undervises i – f.eks. EU's værdier, historie og funktionsmåde og kulturel mangfoldighed. Eleverne skal undervises i disse fag i løbet af skoleåret, og aktiviteterne kan omfatte projektuger, studiebesøg og andre aktiviteter, hvor de fordyber sig i et emne.

Skolerne kan enten selv sørge for læringsaktiviteterne eller få hjælp fra videregående uddannelsesinstitutioner eller andre organisationer (NGO'er, foreninger osv.).

Hvilke resultater forventes der af undervisningen?

Gennem Jean Monnet-aktiviteterne er det meningen, at skolerne og erhvervsuddannelsesinstitutionerne

  • sætter lærerne i stand til at undervise om EU med metoder, der engagerer eleverne og giver dem viden om EU

  • forbedrer indlæringen af EU-forhold

  • øger elevernes indsigt i EU

  • skaber interesse for EU, får eleverne til at deltage mere i den demokratiske proces og giver dem bedre muligheder for at blive aktive borgere.

Hvordan ansøger man?

Få information om ansøgningsproceduren ved at gå ind på:

Related funding opportunities

Reference

ERASMUS-JMO-2023-OFET-LEARNING-EU

Lukket
Deadline
14 Feb 2023

Jean Monnet Actions in other fields of Education and Training: Learning EU Initiatives

(This deadline is subject to change. To be sure, please check the application form).
Reference

ERASMUS-JMO-2022-OFET-LEARNING-EU

Lukket
Deadline
1 Mar 2022

Jean Monnet - Learning EU Initiatives

(This deadline is subject to change. To be sure, please check the application form).