Skip to main content

Erasmus+

EU programme for education, training, youth and sport

Inițiativele Jean Monnet „Cunoașterea UE” pentru școli și furnizorii de EFP

Profilul solicitanților

Școli și furnizori de EFP (ISCED 1 – 4) din toate țările participante la programul Erasmus+. Nu sunt eligibile persoanele fizice.

Durata: 3 ani

O inițiativă Jean Monnet „Cunoașterea UE” trebuie pusă în aplicare pentru cel puțin 40 de ore pe an școlar timp de trei ani consecutivi.

Valoarea maximă a grantului: 30 000 EUR (reprezentând maximum 80 % din costurile totale).

Ce se califică drept inițiativă Jean Monnet „Cunoașterea UE”?

Școlile și furnizorii de EFP ar trebui să introducă predarea unei/unor materii specifice privind UE (valori, istorie, modul în care funcționează UE, diversitatea culturală – printre altele) în sala de clasă. Aceste activități de predare ar trebui să se desfășoare în cursul anului școlar și ar putea include săptămâni de proiect, vizite de studiu și alte activități imersive.

Furnizorii pot crea experiențe de învățare ei înșiși sau cu sprijinul instituțiilor de învățământ superior sau al altor organizații relevante (ONG-uri, asociații etc.).

Rezultate preconizate

Ca urmare a unei inițiative, școlile și furnizorii de EFP ar trebui să aibă posibilitatea

  • de a le permite profesorilor să predea despre UE utilizând metode de implicare și să le prezinte elevilor date și informații despre Uniunea Europeană

  • de a îmbunătăți rezultatele învățării privind chestiuni legate de UE

  • de a consolida alfabetizarea în UE

  • de a crea interes față de Uniunea Europeană și de a constitui o bază pentru a spori participarea elevilor și studenților la procesul democratic și pentru a-i ajuta să devină cetățeni activi

Participarea la cererile de propuneri

Pentru mai multe informații despre procesul de depunere a cererii, vă rugăm să consultați

Related funding opportunities

Reference

ERASMUS-JMO-2023-OFET-LEARNING-EU

Închis
Deadline
14 Feb 2023

Jean Monnet Actions in other fields of Education and Training: Learning EU Initiatives

(This deadline is subject to change. To be sure, please check the application form).
Reference

ERASMUS-JMO-2022-OFET-LEARNING-EU

Închis
Deadline
1 Mar 2022

Jean Monnet - Learning EU Initiatives

(This deadline is subject to change. To be sure, please check the application form).