Skip to main content

Erasmus+

EU programme for education, training, youth and sport

Európai uniós ismeretek tanításával kapcsolatos kezdeményezések iskolák és szakképző intézmények számára a Jean Monnet program keretében

Pályázói profil

Az Erasmus+ programban részt vevő országok iskolái és szakképző intézményei (ISCED 1 – 4) előtt áll nyitva ez a lehetőség. Magánszemélyek nem pályázhatnak.

Időtartam: 3 év

A Jean Monnet program uniós ismeretek tanításával kapcsolatos kezdeményezéseit tanévenként legalább 40 órában kell végrehajtani három egymást követő évben.

Maximális támogatási összeg: 30 000 EUR (az összköltség legfeljebb 80%-a)

Mi minősül európai uniós ismeretek tanításával kapcsolatos Jean Monnet-kezdeményezésnek?

Az iskoláknak és a szakképző intézményeknek az Európai Unióval kapcsolatos témákról (értékek, történelem, az EU működése, kulturális sokszínűség stb.) kell órákat tartaniuk. A tanításra és az azzal kapcsolatos tevékenységekre a tanév során kell sort keríteni, és azok magukban foglalhatnak projektheteket, tanulmányi látogatásokat és egyéb immerzív tevékenységeket.

Az intézmények akár önállóan, akár felsőoktatási intézmények vagy más érintett szervezetek (nem kormányzati szervezetek, egyesületek stb.) támogatásával hozhatnak létre kurzusokat.

Várható eredmények

A kezdeményezés révén az iskolának, illetve szakképző intézménynek:

  • lehetővé kell tennie a tanároknak, hogy vonzó módszerekkel tanítsanak az Európai Unióról, és tényeket, ismereteket adjanak át róla;

  • javítani kell tudnia az uniós területekkel kapcsolatos tanulási eredményeket;

  • növelni kell tudnia a tanulók uniós műveltségét;

  • fel kell tudnia kelteni a tanulók érdeklődését az Európai Unió iránt, és meg kell tudnia teremteni a demokratikus folyamatban való részvételükhöz szükséges alapot, és fel kell tudnia vértezni a tanulókat az aktív polgári szerepvállalásra.

Hogyan lehet pályázni?

A pályázással kapcsolatos további információkért látogasson el a következő oldalakra:

Related funding opportunities

Reference

ERASMUS-JMO-2023-OFET-LEARNING-EU

Open
Deadline
14 Feb 2023

Jean Monnet Actions in other fields of Education and Training: Learning EU Initiatives

(This deadline is subject to change. To be sure, please check the application form).
Reference

ERASMUS-JMO-2022-OFET-LEARNING-EU

Lezárt
Deadline
1 Mar 2022

Jean Monnet - Learning EU Initiatives

(This deadline is subject to change. To be sure, please check the application form).