Skip to main content

Erasmus+

EU programme for education, training, youth and sport

„Jean Monnet“ mokymosi apie ES iniciatyvos mokykloms ir profesinio mokymo paslaugų teikėjams

Kas gali teikti paraiškas

Visų programos „Erasmus+“ šalių mokyklos ir profesinio mokymo paslaugų teikėjai. Fiziniai asmenys paraiškų teikti negali.

Trukmė: 3 metai

„Jean Monnet“ mokymosi apie ES iniciatyva turi būti įgyvendinama ne trumpiau kaip 40 valandų per mokslo metus trejus metus iš eilės.

Didžiausia dotacija: 30 000 EUR (ne daugiau kaip 80 proc. visų išlaidų)

Kas gali būti laikoma „Jean Monnet“ mokymosi apie ES iniciatyva?

Mokyklos ir profesinio mokymo paslaugų teikėjai turėtų parengti su ES susijusios (-ių) konkrečios (-ių) temos (-ų) (vertybių, istorijos, ES veikimo taisyklių, kultūrų įvairovės ir kt.) mokymą klasėje. Temos turi būti dėstomos mokslo metais ir gali apimti projekto savaites, pažintinius vizitus ir kitą įtraukią veiklą.

Parengti mokymosi veiklą paslaugų teikėjai gali patys arba padedami aukštojo mokslo institucijų ar kitų atitinkamų organizacijų (NVO, asociacijų ir kt.).

Numatomi rezultatai

Įgyvendinus iniciatyvą, mokyklos ir profesinio mokymo paslaugų teikėjai turėtų sugebėti:

  • įgalinti mokytojus mokyti apie ES naudojantis įtraukiais metodais ir perteikti mokiniams faktus ir žinias apie Europos Sąjungą;

  • gerinti mokymosi apie ES rezultatus;

  • didinti ES klausimų supratimą;

  • didinti domėjimąsi Europos Sąjunga ir sukurti pagrindą, skatinantį mokinius ir studentus dalyvauti demokratiniame procese, ir geriau parengti juos tapti aktyviais piliečiais.

Paraiškų teikimas

Daugiau informacijos apie paraiškų teikimo procesą rasite:

Related funding opportunities

Reference

ERASMUS-JMO-2024-OFET-LEARNING-EU

Uždara

Jean Monnet Actions in other fields of Education and Training: Learning EU Initiatives

(This deadline is subject to change. To be sure, please check the application form).
Reference

ERASMUS-JMO-2023-OFET-LEARNING-EU

Uždara

Jean Monnet Actions in other fields of Education and Training: Learning EU Initiatives

(This deadline is subject to change. To be sure, please check the application form).
Reference

ERASMUS-JMO-2022-OFET-LEARNING-EU

Uždara

Jean Monnet - Learning EU Initiatives

(This deadline is subject to change. To be sure, please check the application form).