Skip to main content

Erasmus+

EU programme for education, training, youth and sport

Inicijative za učenje o EU-u okviru programa Jean Monnet za škole i pružatelje strukovnog obrazovanja i osposobljavanja

Tko može biti prijavitelj?

Škole i pružatelji strukovnog obrazovanja i osposobljavanja (ISCED 1 – 4) u svim zemljama sudionicama programa Erasmus+. Nije dostupno pojedincima.

Trajanje: 3 godine

Inicijativa za učenje o EU-u programa Jean Monnet mora se provoditi najmanje 40 nastavnih sati po školskoj godini tijekom tri uzastopne godine.

Najveći iznos bespovratnih sredstava: 30 000 EUR (što obuhvaća najviše 80 % ukupnih troškova)

Što se može smatrati inicijativom za učenje o EU-u okviru programa Jean Monnet?

Škole i pružatelji strukovnog obrazovanja i osposobljavanja trebali bi u nastavi obrađivati sadržaje povezane s EU-om (vrijednosti, povijest, kako EU funkcionira, kulturna raznolikost itd.). Aktivnosti bi trebale biti uključene u nastavu tijekom školske godine, a mogu uključivati projektne tjedne, studijske posjete i druge imerzivne aktivnosti.

Pružatelji strukovnog obrazovanja mogu osmisliti načine učenja sami ili uz potporu visokih učilišta ili drugih relevantnih organizacija (nevladine organizacije, udruženja itd.).

Očekivani rezultati

Kao rezultat inicijative škole i pružatelji strukovnog obrazovanja i osposobljavanja trebali bi

  • pomoći učiteljima i nastavnicima da na zanimljiv način poučavaju o Europskoj uniji te da svojim učenicima prenose povezane činjenice i znanja

  • poboljšati ishode učenja o temama povezanima s EU-om

  • unaprijediti opće znanje o EU-u

  • stvoriti interes za Europsku uniju te uspostaviti temelj za veće sudjelovanje učenika i studenata u demokratskom procesu i pružiti im potrebna znanja i vještine kako bi mogli postati aktivni građani.

Postupak prijave

Više informacija o postupku prijave dostupno je na sljedećim stranicama:

Related funding opportunities

Reference

ERASMUS-JMO-2023-OFET-LEARNING-EU

Zatvoreno
Deadline
14 Feb 2023

Jean Monnet Actions in other fields of Education and Training: Learning EU Initiatives

(This deadline is subject to change. To be sure, please check the application form).
Reference

ERASMUS-JMO-2022-OFET-LEARNING-EU

Zatvoreno
Deadline
1 Mar 2022

Jean Monnet - Learning EU Initiatives

(This deadline is subject to change. To be sure, please check the application form).