Skip to main content

Erasmus+

EU programme for education, training, youth and sport

Möjligheter för organisationer

Organisationer som vill delta i Erasmus+ kan bland annat medverka till fortbildning för personalen, kapacitetsuppbyggnad och samarbeten med organisationer från andra länder för att ta fram innovativa lösningar och utbyta bästa praxis.

Man kan också anordna utbyten för studenter, lärare och annan personal, praktikanter, lärlingar, volontärer, ungdomsledare och ungdomar.

Erasmusprojekten ger flera positiva effekter, bland annat bättre förmåga att arbeta internationellt, bättre förvaltningsmetoder, tillgång till finansiering och projekt, bättre förmåga att planera, driva och följa upp projekt och ett attraktivare utbud av utbyten och fortbildning för studenter och personal.

Programområden

Programområde 1 – Utbyten för enskilda deltagare

Utbytena är till för studenter, lärare och annan personal, praktikanter, lärlingar, ungdomsledare och unga.

Organisationernas uppgift är att anordna utbytena. Erasmusprojekten ger flera positiva effekter, bland annat bättre förmåga att arbeta internationellt, bättre förvaltningskunskap, tillgång till finansiering och projekt, bättre förmåga att planera, driva och följa upp projekt, ett attraktivare utbud för studenter och personal och möjlighet att utveckla innovativa projekt med partner från hela världen.

Programområde 1 – Utbyten för enskilda deltagare

Programområde 2 – Samarbete mellan organisationer och institutioner

Samarbetet mellan organisationer och institutioner väntas leda till utveckling, överföring och genomförande av innovativa metoder inom organisationer och på lokal, regional, nationell eller europeisk nivå.

Programområde 2 – Samarbete mellan organisationer och institutioner

Programområde 3 – Stöd till politiska reformer

Detta programområde bidrar till EU:s övergripande politik, samarbetsramen Utbildning 2020 och ungdomsstrategin.

Din organisation kan bidra till att höja utbildningens och ungdomsverksamhetens kvalitet och främja lärande och samarbete mellan myndigheter i olika länder. Ni kan också vara med och ta fram beslutsunderlag för politiken och stödja nätverk och verktyg för att genomföra den.

Ytterligare ett mål är att ge de unga fler möjligheter att delta i demokratin och diskutera med politiker.

Programområde 3 – Stöd till politiska reformer

Jean Monnet

Insatser för undervisning, forskning och debatt om EU och dess politik.

Läs om Jean Monnet-insatserna

Idrott

Projekten ska främja idrott och fysisk aktivitet, ta fram och genomföra innovativa idrottsaktiviteter och anordna ideella evenemang för att få fler att idrotta.

Läs mer om idrottsprojekt