Skip to main content

Erasmus+

EU programme for education, training, youth and sport

Jean Monnet-centrum

Vem kan söka?

  • Lärosäten i hela världen. De som ligger i programländerna inom Erasmus+ måste vara anslutna till Erasmusstadgan för högre utbildning.
  • Enskilda personer kan inte söka.

Projekttid: Tre år

Högsta bidrag: 100 000 euro (motsvarande högst 80 % av de totala kostnaderna för undervisningsprogrammet eller kursen)

Vad är Jean Monnet-centrum och vad gör de?

Ett Jean Monnet-centrum inrättas på förslag av ett lärosäte som också står värd för det. Centrumen kan omfatta samarbete mellan flera fakulteter eller institutioner och även andra organisationer som är specialiserade på EU-studier.

Centrumen är nav för kompetens och kunskap i EU-frågor. De samlar expertis på hög nivå och har som mål att skapa synergier mellan olika ämnesområden och resurser i EU-studier.

Jean Monnet-centrumen spelar en viktig roll för att nå ut till studenter från fakulteter som inte brukar ägna sig åt EU-frågor och till beslutsfattare, civilsamhället och allmänheten. De ger också experter möjlighet att skapa gemensamma aktiviteter över landsgränserna.

Vad förväntas av ett Jean Monnet-centrum?

Centrumen ska

  • organisera och samordna de resurser inom institutionen som har anknytning till EU-studier
  • leda forskning i specifika EU-ämnen
  • samla in, analysera och publicera de mest relevanta resultaten.

Centrumen kan bidra till att utveckla innehåll om EU-frågor för att uppdatera och komplettera nuvarande läroplaner och för att hålla diskussionen om och utbytet av erfarenheter av EU levande.

De bör bli en akademisk referenspunkt för EU-ämnen och nå ut till andra utbildningsnivåer och en bredare publik.

Det här utåtriktade arbetet kan omfatta

  • kommunikations- och informationsevenemang på europeisk och nationell nivå
  • föreläsningar, seminarier eller workshoppar med beslutsfattare på olika nivåer och civilsamhället
  • deltagande i specifika lärandemoment inom skolan och yrkesutbildningen
  • nätverk med andra organisationer och privatpersoner som får stöd från Jean Monnet-insatser
  • publicering av verksamheten som öppna lärresurser.

Deadline och ansökningsformulär

Programhandledning för Erasmus+

Så ansöker du

Related funding calls