Skip to main content

Erasmus+

EU programme for education, training, youth and sport

Erasmus Mundus gemensamma masterprogram

Vem kan söka?

Alla lärosäten som är etablerade i ett bidragsberättigat land kan söka. Ett lärosäte söker på andra lärosätens vägnar i form av ett partnerskap. Ansökan måste innehålla ett färdigt och ackrediterat gemensamt studieprogram som kan starta och annonseras i hela världen om det väljs ut.

Erasmus Mundus gemensamma masterprogram

Erasmus Mundus gemensamma masterprogram är studieprogram av hög kvalitet på masternivå. Programmen utformas och genomförs av lärosäten som ingår i ett internationellt partnerskap. Partnerskapen ska omfatta minst tre lärosäten i tre olika länder, varav minst två måste vara EU-länder och länder utanför EU som är associerade till programmet (tidigare kallades de programländer).

Erasmus Mundus gemensamma masterprogram kan också omfatta andra utbildningsaktörer och/eller andra partner med specifik sakkunskap inom det aktuella studieområdet.

EU bidrar både med finansiering till programmen och till konkurrenskraftiga stipendier till de bästa sökande studenterna från hela världen.

Projekttid: Sex läsår som omfattar minst fyra omgångar av masterprogrammet.

Bidrag per projekt: Upp till 5 miljoner euro.

EU-stipendium till enskilda personer: 1 400 euro i månaden (högst 24 månader).

Verksamheter och resultat

Läroplanen ska omfatta minst två studieperioder i två olika länder (som inte får vara studenternas bostadsland), varav minst ett ska vara ett EU-land eller ett land utanför EU som är associerat till programmet. De gemensamma masterprogrammen samlar mycket duktiga studenter från hela världen.

Hur långa är masterprogrammen? Ett till två läsår (60, 90 eller 120 ECTS-poäng).

Vad får man för examen? Antingen en gemensam examen (rekommenderat) eller en dubbel eller flerdubbel examen.

Ansökningar och mer information

Erasmus Mundus i programhandledningen för Erasmus+

Så söker du för första gången

Related funding calls

Related documents