Skip to main content

Erasmus+

EU programme for education, training, youth and sport

Erasmus Mundus gemensamma masterprogram

Vem kan söka?

  • Alla lärosäten som är etablerade i ett programland eller partnerland.
  • Den sökande ansöker för ett partnerskap med andra lärosäten eller andra utbildningsaktörer som har utformat och kommer att genomföra det gemensamma masterprogrammet.

Projekttid: Sex läsår som omfattar minst fyra upplagor av masterprogrammet

Bidrag per projekt: Upp till 5 miljoner euro

EU-stipendium till enskilda personer: 1 400 euro i månaden (högst 24 månader)

Erasmus Mundus gemensamma masterprogram

Erasmus Mundus gemensamma masterprogram är studieprogram av hög kvalitet på masternivå. Programmen utformas och genomförs av internationella partnerskap av lärosäten från olika länder i världen. Partnerskapet kan också omfatta andra utbildningsaktörer och/eller andra partner med specifik sakkunskap inom det aktuella studieområdet.

EU bidrar med finansiering till programmen och till konkurrenskraftiga stipendier som programmen erbjuder de bästa sökande studenterna i hela världen.

Verksamheter och resultat

  • Ett gemensamt Erasmus Mundus-masterprogram har en gemensamt utformad och fullt integrerad läroplan. De sökande måste i sina förslag presentera helt färdiga gemensamma studieprogram, som kan starta och utannonseras i hela världen efter att de valts ut.
  • Programmen genomförs av ett partnerskap med minst tre fullvärdiga partnerlärosäten från tre olika länder, varav minst två måste vara programländer.
  • Ett gemensamt Erasmus Mundus-masterprogram omfattar ett till två läsår (60, 90 eller 120 ECTS-poäng).
  • Läroplanen ska omfatta minst två studieperioder i två länder (som inte får vara studenternas bostadsland), varav minst ett ska vara ett programland.
  • När studenterna har slutfört programmet får de antingen en gemensam examen (rekommenderat) eller en dubbel eller flerdubbel examen.

Ansökningar och mer information

På EU-kommissionens portal för bidrag och upphandlingar finns information om finansieringsmöjligheter för 2021–2027 och hur man söker.

Hitta möjligheter

Programhandledningen för Erasmus+ innehåller allt du behöver veta.

Mer information

Related funding opportunities

Reference

ERASMUS-EDU-2022-PEX-EMJM-MOB

Stängd
Deadline
16 Feb 2022

Erasmus Mundus Joint Masters

(This deadline is subject to change. To be sure, please check the application form).